دانلود فایل تحقیق : دانلود مقاله رایگان درباره مهارت اجتماعی – رشته روانشناسی – قسمت 2

بسیاری ازما مایل به افشای ضعف های خود نیستیم پس از تأثیر گزاری اجتناب می کنیم . همچنین افرادی هم که به ما کمک می کنند تمایلی به اظهار ضعف های ما ندارند . مخصوصاً ضعف هایی نظیر اینکه تکان دادن دستت ضعیف بود صدایت لرزان بود . گرامرت ضعیف بود . بایستی دندانهایت را مسواک بزنی و غیره . دراینجا صداقت بسیار مهم می باشد . در انتها بعضی از ما توجیه های واقعی و واضح را در مورد ضعف هایمان را باور نمی کنیم که این امر به هدف تأثیر گزاری لطمه می زند .

تاثیرات ، مزایا و خطرات

هیچ شکی وجود ندارد که تأثیر گزاری یک روش مستقیم و موثر برای رفتارهای جدید می باشد . این کار می تواند به تنهایی و یا به کمک دیگران انجام گیرد .تنها با یک تصور ذهنی اندک گستره عظیمی از شرایط و موقعیت ها می تواند درذهن ما ایجاد گردد و سپس ما می توانیم آن را به اجرا برسانیم و از پس آن برآییم . اگر چه کارکردن با یک فرد دیگر بهتر می باشد . اما درصورتی که کسی در اطراف ما نباشد ما خود به تنهایی می توانیم این کار را انجام دهیم . این راه یک راه مطمئن برای کاهش اضطراب های اجتماعی موجود در  درون ما می باشد . توصیه های دوستمان و یا یک کارشناس می تواند ما رادر واقعیت زندگی واقعی کمک کند . اگر چه این تجربه گاهی اوقات اضطراب آور نیز خواهد بود هیچ خطر شناخته شده ای نظاره نشده می باشد .

نمایش موردی

در یک گروه کوچکی از دانش آموزان که با یکدیگر همکاری متقابل داشتند هارلی در برقرای ارتباط و گذاشتن قرار ملاقات با دوستانش مشکل می باشد . او می گفت ملاقات با زنان من را به کشتن خواهد داد . هارلی یک مرد با شخصیت ، شاداب ، قد بلند و تا حدودی هیکل دار ، شیک پوش ، زیبا و تاحدودی مطمئن و با اعتماد به نفس می باشد . تنها مشکل که او در این گروه داشت جدی بودن ، صحبت کردن رسمی و کلمات رسمیانه ی وی بود . در حقیقت ،  قسمتی از محاورهای او به صورت یک مقاله کوتاه بود . دیگر دوستانش از هارلی خواهش کردند که یک تأثیر گزاری را اعمال کند و در آن پشت تلفن یک قرار ملاقات بگذارد . در آغاز او ترسید اما بعداً قبول نمود .

اول او وانمود نمود که در گروه با یک دختر صحبت می کند . به سختی خودش را معرفی نمود و سپس گفت : ممکن می باشد با هم به بیرون برویم . دوست دیگرش پیشنهادات و پاسخ های گوناگونی به او داد : وقت بیشتری برای فکر کردن لازم دارم . برای من روشن تر کنید که شما چه کسی هستید و در مورد خودتان بیشتر برای من توضیح دهید . از دختر مقابل سوالاتی پرسید . بعضی از کارهای خاص و بعضی از سرگرمی ها را پیشنهاد نمود تا در روز ملاقات با هم انجام دهد . وقتی که چندین بار تکرار و تمرین نمود وضعیت هارلی کمی بهتر گردید .

محاوره های اتفاقی برای هارلی بسیار سخت و مشکل بود . دیگر مردان گروه به او نشان دادند که چگونه می تواند قرار ملاقاتی بگذارد . او وانمود نمود که با چندین دختر ملاقات داشته می باشد . سپس گروه به او پیشنهاد کردند که همین کار را در واقعیت نیز انجام دهد . هارلی همین کار را انجام داد و از سه خانمی که دعوت او را رد کرده بودند دوباره خواهش کرده . آن گروه سوالات متعددی از او بپرسید از او پرسیدند که کیست ؟ چه گفته ؟ آن افراد به او پیشنهاداتی مخصوصاً در مورد اینکه چه کسی را انتخاب کند دادند . هارلی و دوستانش واقعاً تجربه خوبی داشتند . اما او به گروه گفت که فهمیده مهارت های گوناگونی را دارد . و در برقراری قرار ملاقات توانایی خاصی را دارد. گروه هم از کمک به هارلی خوشحال بودند و احساس می کردند که او را به یک راه درست راهنمایی کرده اند .

 

 

 

 

مهارت های اجتماعی ، ارتباطی (محاوره ای ) و مهارت تعیین قرار ملاقات

غلبه به خجالت و تنهایی

هنگامیکه باافراد جدیدی آشنا می شوید . دنیای جدیدی نیز به روی شما باز خواهد گردید . اما خجالت و تنهایی یکی از معضلات رایج می باشد . هیچ کس نیاز به تنهایی ندارد اما تقریباً در همه جا افراد تنها دیده می گردد . کاری که بایستی دراینجا انجام گردد این می باشد که از این تنهایی بیرون بیایند و یک ریسکی را انجام دهند .

افراد تنها اغلب از لحاظ فیزیکی تنها هستند اما مهمتر از این تنهایی فیزیکی ، احساس آنها از تنها ماندن کنار گذاشته شدن و محبوب نبودن ، درک نشدن … و از نظر احساسی از دیگران ترد شدن می باشد . این احساس حتی هنگامی که از نظر فیزیکی تنها نیستند ممکن می باشد در آنها به وجودآید . همچنین چگونگی توجه دیگر افراد به تنهایی آنان بر چگونگی تفکر آنها بر غلبه بر این حس تاثیر می گذارد . به عنوان مثال اگرکسی فکر کند که به خاطر اینکه زشت ، دوست نداشتنی و اخیراً بدون همسر می باشد (ازدواج نکرده ) تنها می باشد این فرد احساس درماندگی می کند و تصور می کند کسی نیست که به او کمک کند . اگر فکر کند که تنهایی او به دلیل خجالت و فقدان مهارت های اجتماعی و یا فرصت های محدود می باشد ، این فرد خود را برای غلبه براین تنهایی توانمند خواهد دانست . درک خجالت یک نفر (اینکه خودمان را خجالتی می نامیم و با یک دید منفی به خود نگاه می کنیم) به ایجاد تغییرات فردی کمک می کند . آموزش مهارت های اجتماعی به صورت گروهی به کم کردن خجالت و بالا بردن اعتماد به نفس کمک می کند .

اهداف

  • احساس راحتی بیشتر درهنگام مباشرت های اجتماعی و کاهش خجالت .
  • مباحثه با دیگران و ایجاد یک ارتباط خوب برای کاهش تنهایی .

گام ها

گام اول : تصمیم گیری در مورد محل ملاقات (در کجا با افراد ارتباط مستقر کنیم )

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

کتابهای متعددی وجود دارند که جزئیاتی را دررابطه با چگونگی برقراری ملاقات در اختیار ما قرار می دهند . نکته اصلی در این جا می باشد که چگونه از حالات روزمره و عادی خود خارج شویم . به جای جدید برویم و با افرادی که در آنجا هستند ارتباط مستقر کنیم . هزاران احتمال هست . رفتن به یک مکان ورزشی انجام تمرینات ورزشی ، میهمانی ، کلوپ ها، کلاس ها ، مسافرت ، مکان های سیاسی ، کنسرت ها ، موزه ها و هزاران نمونه دیگر . هر کجا هستید خواه در مغازه سبزی فروشی ، خشکشویی ، سوپر مارکت ، در محل کار و … با دیگران صحبت کنید . از دوستانتان خواهش کنید تا دوستان دیگری را به شما معرفی کنند . شماره تلفن آنها را بگیرید و به آنها زنگ بزنید . آگهی های شخصی را در روزنامه و یا مجله درج کنید . از خدمات کامپیوتری برای ایجاد ارتباط بهره گیری کنید . یک کاری انجام دهید نگذارید که احساس تنهایی و درماندگی کنید .

جذب اولیه ما به سمت کسی در درجه اول به ظاهر فیزیکی وی بر می گردد. این امر چندین تفسیر دارد . خودتان را به بهترین وجه برای دیگران آراسته کنید . اما در انتخاب خودتان توجه داشته باشید که ظاهر فرد بیانگر شخصیت ، ارزش ، روح و روان ، طرز تفکر ، عشق و نفرت پنهان وی نیست . این عوامل بسیار مهمتر از ظاهر فرد هستند و اما ما هنوز هم این خصوصیات را در ظاهر فرد جستجومی کنیم . بسیاری از افراد به دلیل اینکه منتظر یک فرد کاملاً شیک و زیبا هستند تنها مانده اند .

وقتی کسی را پیدا کردید که مایلید با آن دوست شوید و با او ارتباط مستقر کنید نگذارید تصوراتی نظیراینکه او چه احساسی در ارتباط با دوستی با من خواهد داشت . (رنجیده خواهد گردید ، ناراحت و آزرده خواهد گردید و یا هیجان زده خواهد گردید ).

در ذهن شما خطور کند . زیرا شما نمی توانید این چیزها را متوجه شوید . تنها به او نزدیک شوید و عکس العمل وی را در برابر خود نظاره کنید . اگر شما یک فرد محتاط، عاشق و بی آزار و دوست داشتنی هستید و طرف مقابل در آن لحظه هیچ تمایلی به دوستی با شما نداشته باشد چه چیزی را از دست می دهید ؟ انجام این کار را به تعویق نیاندازید .

 

گام دوم : شروع محاوره

رفتارهای شکاکانه خودمان و رنجش های کودکانه و نیز آزارهای غیر منطقی می باشد که ما را از ارتباط با دیگران دور و محروم می سازد نه ترس از ترد شدن . اما این نکته قابل تذکر می باشد که بدون در نظر داشتن علت های این ترس آغاز محاوره برای اکثر ما بسیار مشکل و سخت می باشد . اگر در مورد شما هم چنین می باشد نگرانی های بی مورد خود را کاهش دهید (به گام بعدی مراجعه کنید ) و تعادل با دیگران را تجربه و تمرین کنید . بهترین پند واندرز جدی بودن و مستقیماً دوستانه جلو رفتن می باشد . بلند صحبت نکنید . منتقد و گستاخ نباشید . کمی شوخ طبعی می تواند به شما کمک  کند اما لازم نیست مسخره و لوده باشید و درصد تاثیر گذاشتن بر فرد با ایجاد صداهای بلند که طرف مقابل را به سمت شما جلب کند نباشید . بطور کلی بسیار دقت کنید که چه می گویید .

همانند کسب دیگر مهارت ها نظاره مدل های خوب و مناسب و تمرین توسط ایفای تأثیر بسیار سودمند و مفید خواهد بود . یک گروه کوچک برای کمک به همدیگر می توانید تشکیل دهید . بازخورد و تشویق گروه و یا ضبط ویدیوئی بسیار سودمند می باشد . توجه خاصی به تعاملات غیر شفاهی که معمولاً قبل از سخن گفتن ارائه می شوند داشته باشید . اولین قدم ایجاد یک تماس چشمی می باشد . این کار باعث می گردد که فرد متوجه گردد که شما مشتاق به برقراری ارتباط با او هستید . به خاطر داشته باشید که حتماً لبخندی بر لبانتان باشد . در غیر اینصورت چگونه طرف مقابل متوجه گردد که شما دوست او هستید ؟ سپس فاصله مناسبی را با فرد برای ایجاد یک ارتباط مستقر کنید .

بهترین پیشنهاد رفتن سریع بر سر موضوع می باشد . سلام، من کلی (clay) هستم . من شما را در ………… دیدم و دوست دارم که شما را بهتر بشناسم . یک کافه تریا یا ………. چطور می باشد ؟ نمونه دیگر ممکن می باشد به صورت زیر باشد :

سلام . اگر وقتی که منتظر شسته شدن لباسها هستیم پاپ کورن یا ……..نوشیدنی بخوریم ، لباس شویی خیلی هم سخت نخواهد بود ؟! (منتظر پاسخ بمانید ) ، آیا نوشیدنی یا کولا میل دارید ؟ زنان و مردان جذاب از این نوع عبارات مستقیم بهره گیری می کنند . از آنجا که این درخواست ها صادقانه می باشد هم از طرف مردان و هم از طرف زنان مورد بهره گیری قرارمی گیرد. اما اگر بدنبال شخصیت و صدق و صفای فرد هستید لازم می باشد که جنبه های مثبت خود را قبل از برقراری ارتباطات دیگر و قرار ملاقات بعدی نشان دهید .

ممکن می باشد فردی محاوره را با پرسیدن سوالاتی شروع کند (نظر شما در مورد کنسرت – اصلاحات مالیاتی …… ماشین جدید چیست ؟ امروز در کلاس چه اتفاقی افتاد ؟) یا یک سری تعریف و تمجید هایی از طرف داشته باشد . (به نکته واقعاً خوبی تصریح کردید ) در مورد چیزی ابراز علاقه کند (آیا شما تنیس بازی می کنید ) با یک سری سخنان شوخ طبعانه شروع کند . یا اینکه مودبانه سوال کند . می توانم به شما کمک کنم ؟ یا یک نقطه مشتر ک را پیش بکشد (آیا من شما را قبلاً ندیدم ؟)  به گونه کلی ارائه یک نقطه اشتراک در مورد وضعیت یا کاری که دیگری در حال انجام آن می باشد . دلیلی برای ایجاد یک ارتباط به وجود می آورد (خودتان یک سری تمرینات را در این ارتباط انجام دهید ). متواضع و فروتن باشید ، سرسخت نباشید .

برای خود یک سری نظراتی درمورد اینکه از کجا گفتگو را شروع کنید داشته باشید . آن گونه گفتگو را شروع نکنید که بعداً حرفی برای گفتن نداشته باشید . با صحبت های کوتاه شروع کنید . در این حالت به فرد مقابل فرصت فکر کردن برای پیشنهاد فعالیت های بعدی را می دهید . اظهار صمیمیت کنید اما نه به گونه مستقیم . شوخ طبع باشید ، اگر بتوانید با افراد بطور طبیعی ارتباط مستقر کنید آنگاه هنگامیکه واقعاً به کسی علاقمند هستید می توانید به راحتی با آن گفتگو داشته باشید و مشکلی از این نظر شما را تهدید نخواهد نمود .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گام سوم : بر اضطراب خود فایق بیایید

در بسیاری از موارد ترس فرد می باشد که باعث بروز بعضی از معضلات می گردد نه فقدان مهارت های ارتباطاتی . قبل ازاینکه  به یک سری از موفقیت ها دستیابی پیدا کنیم بایستی بر عدم اعتماد به نفس خود غلبه کنیم . سه توجه احساسی عمده در ارتباط با این مشکل هست . اگر تنش ها (نگرانی ها ) منجر به قطع گفتگو و محاوره شما می شوند می توانید از موارد زیر بهره گیری کنید :

1)قبل از برخورد و یا در حین برخورد از روش ها حساسیت زدایی و یا روش های آرام کننده بهره گیری کنید . هنگامیکه اولین نشانه اضطراب مخرب را در خود نظاره کردید نفس عمیقی بکشید و به خود بگویید که آرام باش . گاهی اوقات ممکن می باشد برای برگشتن به حالت عادی مجبور به ترک چند دقیقه ای محیط شوید .

2)یک روش بازسازی شناختی مناسب (برچسب گذاری انطباقی) نامیده می گردد به این شکل که بجای گفتن کارم خیلی بد ، بود خیلی بد شروع کردم ، نمی توانم ادامه اش بدهم ، شروع به گفتن جملاتی نظیر من خیلی دوست داشتنی هستم ، شما هم همین نظر را خواهید داشت ، من مشتاق به ملاقات با آن فرد هستم . این یک بحث و گفتگو می باشد اما من از پس آن برخواهم آمد ، کنید .

به خاطر داشته باشید که مهمترین نکته این می باشد که از اضطراب و نگرانی اجتناب نکنید بلکه گفتگوی خود را با حالتی آرام ادامه بدهید . پس به خود بگویید به گفتگو فکرکن نه به ترس احمقانه .

اگر کسی روی شما را زمین بیاندازد (دعوت شما را قبول نکند ) خیلی هم وحشتناک نخواهد بود . این کار به این معنی نیست که شما برای همیشه بدون دوست خواهید ماند . بلکه این بدین معنی می باشد که شما بایستی به تمرینات خود ادامه دهید .

گام چهارم : ادامه گفتگو و تعیین قرارهای بعدی

مطالب گوناگونی هست که شما می توانید در مورد آنها صحبت کنید . چند موضوع را در ذهن خود بیاورید و سوالاتی را در ارتباط با آنها مطرح کنید . از پرسش های باز بهره گیری کنید که نیازمند یک سری توضیحات باشند نه اینکه به صورت سوالات بله یا خیر باشند . هر دو کار را با هم انجام دهید . هم سوال کنید و هم خودتان پاسخ دهید . کوتاه سخن گفتن به نظر منفعل و سست می آید. صحبت کردن طولانی مدت هم این گونه به نظر می رسد که فرد خود گفتگو را در دست گرفته و تنها خود او می باشد که آن را هدایت می کند . اگر نظرات شا برجسته و خیلی خوب هم نبودند . نگران نباشید مهم این می باشد که گفتگو را ادامه دهید آن چیز که که می گویید از اهمیت کمتری برخوردار می باشد . این کار به شما کمک می کند که تشخیص دهید گفتگو با افراد اهداف گوناگونی را خواهد داشت . سرگرمی می باشد، گذراندن وقت می باشد ، باعث می گردد که اتفاقاتی که در زندگی دیگران افتاده می باشد را متوجه شویم کمک کردن و اطلاع رساندن به افراد می باشد ، بحث و گفتگو درمورد ارتباطات و برنامه های بعدی می باشد . هنگامیکه  فرد را ملاقات می کنید تقریباً این گونه به نظر می رسد که در حال فروختن خود هستید و در جستجوی اینکه آیا طرف مقابل شما را می خرد و اگر هر دوی شما علاقه مند باشید به دنبال راههای ادامه این برخوردها خواهید بود .

کوشش کنید که خوش بین ، مطمئن و مشتاق باشید نه اینکه بدبین و کوتاه نظر باشید . لبخند بزنید ، سرتکان دهید ، تشویق کنید (من هم موافقم ، درست می باشد ، واقعاً خوب می باشد ) و تماس چشمی مناسب را با فرد حفظ کنید . با دقت و صمیمانه نظر خود را اظهار کردن بهتر و مهمتر از تنها صحبت کردن راجع به خود می باشد . اگر اطلاعات خصوصی اندکی را به طرف مقابل بدهید او نیز اطلاعات اندکی را در اختیار شما قرار خواهد گذاشت .

بعد از چند دقیقه بایستی تصمیم بگیرید آیا مایلید که گفتگو را ادامه دهید یا خیر  و نیز بایستی ببینید که آیا طرف مقابل هم مایل به ادامه گفتگو می باشد یا خیر .

تعیین قرار ملاقات بعدی از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد پس انجام کار جالبی را پیشنهاد کنید . در مورد کار و زنان انجام آن دقیقاً خاص اقدام کنید . کار خود را مشخص کنید . این کار خیلی هم سخت و طاقت فرسا نباید باشد (مثلاً تمام روز را اشغال کند ) نه اینکه بسیار نزدیک و صمیمانه باشد (مثلاً دیدن یک سری فیلم های خصوصی ). جذابیت برنامه را تشریح کنید . اگر طرف مقابل اولین پیشنهاد را قبول نکرد ، فرصت دیگری را به او پیشنهاد کنید. اگر هر دو دعوت شما  مورد قبول واقع نشد (با خوش رویی نه با خشونت )، به آن فرد بگویید که شما ناامید و ناراحت شده اید . زیرا که شما واقعاً دوست داشتید که او را بشناسید ، شماره تلفن تان را به او بدهید و از او خواهش کنید که در فرصتی با شما تماس بگیرد . از طرف دیگر اگر طرف مقابل دعوت شما را قبول نمود بگذارید که او هم متوجه خوشحالی شما بشود و یک برنامه خاص را برای زمان ملاقات و محل آن ترتیب بدهید .

در بعضی از موارد ممکن می باشد مردان ارتباط دوستی را یک تفسیر اشتباه از یک ارتباط جنسی احتمالی به حساب آورند . هنگامیکه چنین اتفاقی می افتد زنان بایستی قصد و هدف خود را بطور واضح برای آن مرد بازگو کنند و اجازه ندهند فکر و خیالشان با ارتباط با آن طرف تباه و باطل گردد .

 

گام پنجم : سپری کردن اوقات لذت بخش با یکدیگر

اگر واقعاً علاقمند به ارتباط برقرارکردن و همدردی کردن با افراد هستید احتمالاً از تعامل و برخورد با اکثر افراد لذت می برید. پس تعریف و تمجید و بازخوردهای مثبتی را ارائه دهید . کوشش کنید که نظرات مثبت شما از نظرات منفی شما بیشتر باشد . انتقادات مداوم افراد را از شما دور می کند . بر کمک به افراد و لذت بردن از این کار تاکید داشته باشید . خون گرم و مراقب باشید . سوالات باز و شخصی بپرسید . به گوش دادن ، همدردی کردن و اظهار درد دل های خود ادامه دهید و احساسات صمیمانه خود را با یکدیگر مبادله کنید . داستان بگویید ، اطلاعات رد و بدل کنید ، موضوعات جالبی را پیش بکشید ، لطیفه تعریف کنید و به فعالیت های سرگرم کننده خود ادامه دهید .

مدت زمان لازم

ممکن می باشد لازم باشد برای انجام هر چه بهتر این گونه مهارت ها به یک سری مطالعات و انجام یک سری تأثیر گذاری ها نیاز داشته باشید که این کارها چندین ساعت وقت لازم دارد . در غیر اینصورت ، 15 دقیقه وقت لازم می باشد تا در مورد آن چیز که که می خواهید بگویید و انجام آن تمرین کنید . برخوردهای حقیقی وقت بیشتری را نیاز دارند.

معضلات رایج

ترس بزرگترین مانع به حساب می اید . اگر مشکل شما هم ترس می باشد بایستی با این ترس مبارزه کنید و آن را کاهش دهید و برای این کار بایستی با این ترس روبرو شوید . حتی اگر تمرین را از همین الان هم شروع کنید ، مدت زمانی را برای یادگیری و آموزش نیاز دارید . یکدفعه به یک فرد آرام تبدیل نخواهید گردید بلکه مدتی طول می کشد تا با بعضی نگرانی ها و اضطراب ها کنار بیایید .

یک نظر عمومی هست که فرد نباید تمرین کند تا یک فرد اجتماعی خوب باشد بلکه بایستی تمرین کند که یک فرد طبیعی باشد . نباید آن چیز که را که می خواهیم بگوییم تمرین کنیم بلکه بایستی اجازه دهیم که بحث بطور طبیعی پیش برود . اما متاسفانه برای اکثر افراد این کار ساده نیست . اگر این مهارت ها را از قبل یاد گرفته باشید تنها هوش می باشد که در این مورد به شما کمک می کند .

واضح می باشد که افراد ممکن می باشد کسانی را که در کسب مهارت ها علاقه مند به خودیاری هستند را به بهره گیری ناصحیح از این مهارت ها متهم کنند . به عنوان مثال ممکن می باشد از دوستانشان سوء بهره گیری کنند و یا آنان را فریب دهند . این احتمال هست که هر علم و دانشی در اهداف شیطانی نیز مورد بهره گیری قرار گیرد . اغلب موارد مهارت های جدید اجتماعی به صورت غیر اخلاقی مورد بهره گیری قرار می گیرد . اما من به شما قول می دهم که میزان این فریب دهی از طریق این مهارت ها از میزان فریب دهی افرادی که بطور ذاتی فریبکار هستند کمتر می باشد .

تاثیر ، امتیازات و خطرات

آموزش مهارت های اجتماعی از دهه 1970 آغاز گردید . سرعت این آموزش ها در دهه 1980 و 1990 کمی پایین آمد . در این زمان ارتباط بین افراد مورد توجه قرار گرفت اما این ارتباطات نیازمند توصیف و تشریح بیشتری به نسبت آموزش مهارتها بودند . محققان به این نتیجه رسیدند که آموزش به یک سری افراد خاص نظیر دانشجویان ، دانشجویان که قادر به سخن گفتن در کلاس نیستند و افرادی که دارای معضلات احساسی هستند بسیار مفید و سودمند می باشد . اما آموزش به همه افراد نیز می تواند کمک کند . یافته های اندکی در ارتباط با تاثیر مطالب مکتوب بر اجتماعی کردن افراد هست. ما هم به عنوان یک مدعی اطلاعات زیادی در مورد تاثیرات طولانی مدت آموزش مهارت های اجتماعی نداریم .

قسمت سوم مقاله درمورد مهارت اجتماعی

دانلود متن