دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه رشته زیست شناسی: بررسی تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی

با عنوان : مطالعه تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی(M. S)

عنوان

مطالعه تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا

در گرگان

استاد راهنما:

دکتر محمد علی آقاجانی

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل فرجی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 چکیده

بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا ناشی از قارچ Sclerotinia sclerotiorum یکی از مهم ترین بیماری های کلزا در شمال کشور می باشد که در بعضی از سال ها خسارت زیادی به این محصول وارد       می نماید. به مقصود مطالعه اثر عوامل زراعی بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا (رقم هایولا 401)، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار و در سال زراعی 89-1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا گردید. چهار تاریخ کاشت 15 آبان، 30 آبان، 15 آذر و30 آذر در کرت های اصلی و چهار مقدار مختلف کود نیتروژن (صفر،40 ،80 و120 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) در دو مرحله­ی رشدی قبل از ساقه­دهی و قبل از گلدهی (هر کدام نصف مقدار تیمار)و دو تراکم (33 و66 بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل ترکیب شده و در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، اختلاف آماری معنی داری بین تاریخ کاشت ها از نظر میزان وقوع بیماری و شدت آن هست. بیشترین و کمترین میزان وقوع بیماری در تاریخ کاشت سوم و چهارم به ترتیب با 08/2 و صفر درصد نظاره گردید و تاریخ کاشت سوم و چهارم به ترتیب با 53/1 و صفر درصد بیشترین و کمترین میزان شدت بیماری را داشتند. همچنین بیشترین و کمترین میزان AUDPC در تاریخ کاشت سوم و چهارم با میزان 23 و صفر درصد دیده گردید. میزان SAUDPC در تاریخ کاشت سوم و چهارم به بیشترین و کمترین مقدار 8/1 و صفر بود. تجزیه رگرسیون بين مقادير وقوع و شدت بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه كلزا در کل تیمارها به میزان R2 = %85 گزارش گردید. در شرایط آب و هوایی گلستان بهره گیری از تاریخ کاشت های دیر هنگام تأثیر موثری در کاهش آلودگی کلزا توسط این بیماری دارد.

 مقدمه

دانه‌هاي روغني پس از غلات دومين ذخاير غذايي جهان را تشكيل مي دهند. اين محصولات علاوه بر دارا بودن ذخاير غني اسيدهاي چرب حاوي پروتئين نيز مي باشند. در حال حاضر مصرف سرانه روغن خوراكي كشور 17 كيلوگرم برآورد شده می باشد. لذا با در نظر داشتن جمعيت كشور، نياز به حدود يك ميليون و یکصد هزار تن روغن در سال مي باشد. واردات بيش از 85 درصد از روغن نباتي مورد مصرف در كشور، لزوم در نظر داشتن دانه‌هاي روغني جديد را امري الزامي مي سازد. در اين ميان كلزا از خانوادهCruciferae با نام علميBrassica napus با كمتر از 2 درصد اسيد اروسيك در روغن و كمتر از 20 ميكرومول گلوكوزينولات در هر گرم كنجاله خشک به عنوان يكي از مهمترين گياهان روغني در سطح جهان مطرح مي باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تحت شرايط مساعد بالاترين عملكرد بالقوه را داشته و این احتمالاً ناشي از مبداً آلوپلي پلوئيدي آن       مي باشد (رودي و همكاران، 1383; عزيزي و همكاران، 1378). آمار (FAO, 2006) نشان مي دهد كه كلزا از نظر كميت سومين منبع توليد روغن نباتي جهان به شمار مي رود در صورتي كه كيفيت روغن كلزا خصوصاً در ارقام جديد به دليل داشتن 60 درصد اسید اولئيک بهتر از ساير روغن‌هاي نباتي می باشد. در حال حاضر دانه‌هاي روغني جنس براسيكا كه حدود 10درصد كل توليد دانه‌هاي روغني و حدود 14 الي 15 درصد توليد روغن نباتي را در جهان به خود اختصاص داده‌اند، از پتانسيل مناسبي جهت افزايش تنوع و ضريب كشت در نواحی گوناگون كشور مانند استان گلستان برخوردار مي باشند. وجود دو تيپ بهاره و پائيزه در كلزا و متعاقباً سازگاري به دامنه گسترده آب و هوايي توسعه اين محصول را در جهان به گونه گسترده‌اي به دنبال داشته می باشد.

کشت کلزا در تناوب با غلات باعث از بین رفتن چرخه زندگی آفات، بیماری ها و علف می گردد و در نتیجه موجب صرفه جویی در مصرف سموم، کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزايش عملكرد حدود 27درصد در زراعت گندم مي گردد. بدين ترتيب در ارتباط با كشاورزي پايدار در استان تأثیر مهمي را ايفا مي نمايد. كشت دوم اين گياه بعد از برداشت برنج ضمن اينكه بهره گیری بهينه از زمين را فراهم مي سازد به درآمد كشاورزان شاليكار نيز مي افزايد (مظفري،1381).

کشت کلزا بعد از برداشت برنج با پوشش سطح خاک در طول دوره زمستان از فرسایش خاک جلوگیری می کند و با جذب نیترات اضافی خاک، شستشوی آن را در اثر بارندگی زمستانه محدود می سازد. زراعت کلزا نیاز فراوانی به نیتروژن دارد و نیاز گیاه بیشتر از آن چیزی می باشد که دربیشتر خاک ها تامین می گردد. پس بهره گیری از کود نیتروژن برای تولید عملکرد بهینه ضروری می باشد. نیتروژن یکی از اجزای تشکیل دهنده پروتئین می باشد که در گیاه به شکل معدنی، آمونیوم یا نیترات جذب و موجب تشکیل پروتئین    می گردد. کلزا گیاهی می باشد که از قدرت شاخه دهی خوبی برخوردار می باشد و در تراکم کم می تواند تا حدود زیادی کمبود تعداد گیاه در واحد سطح را با افزایش تعداد شاخه فرعی جبران کند. اما برای رسیدن به پتانسیل عملکرد دانه به یک حد مطلوب از تراکم بوته نیاز دارد. انتخاب تراکم بوته مطلوب درکلزای پاییز، با در نظر داشتن شرایط اقلیمی و خاک منطقه سبب می گردد که گیاه از تمامی عوامل محیطی نظیر آب، نور و خاک به گونه کامل بهره گیری نماید و مانع پراکنش بیماری Sclerotinia sclerotiurum به نقاط دیگر گردد. تاريخ كاشت مطلوب براي دستيابي به حداكثر عملكرد بسته به ژنوتيپ هاي مورد مطالعه متفاوت خواهد بود. در اين راستا تاريخ كاشت بهينه مي تواند در تحمل به تنش های زنده وغير زنده نيز تأثیر بسزايي داشته باشد. رسيدگي در زمان مناسب و تحمل به ورس نيز بطور چشمگيري تحت تأثير تاريخ كاشت مي باشد. لذا بررسي و تعيين تاريخ كاشت مناسب برای جلوگیری از بروز بیماری های مهم کلزا مانند S. sclerotiurum در شرايط سواحل خزر نيز امري ضروری به حساب می آید.

1-1 مبدأ و تاریخچه کاشت كلزا در جهان

مبدأ كلزا به خوبي مشخص نیست، اما به احتمال قوي خاستگاه آن آسيا و اروپا می باشد.زیرا زيرگونه‌هاي(Brassica napus L.) متعلق به شلغم روغني به صورت وحشي از اروپاي غربي تا چين پراكنده می باشد. ‌بنابراين مي توان پذيرفت كه داراي دو موطن يكي در ناحيه افغانستان و پاكستان و ديگري در ناحيه مديترانه باشد و همچنين ممكن می باشد يك ناحيه فرعي آن تركيه– ايران باشد (ناصري، 1370). كلزاي روغني مهمترين گونه زراعي جنس براسيكا مي باشد و به احتمال قوي فرم وحشي آن به اروپا و آفريقاي شمالي محدود مي گردد. محتمل ترين موطن آن ناحيه اي می باشد كه در آن شلغم روغني (Brassica compestris ) و كلم روغني oleracea) Brassica) در مجاورت هم روييده اند زيرا كلزا از تلاقي اين دو گونه و دو برابر شدن كروموزوم هاي هيبريد حاصل به وجود آمده می باشد (شیرانی راد و دهشیری، 1381). كلزا گياهي می باشد قديمي و اطلاعات و اسناد موجود از پرورش اين گياه در 2000 سال قبل از ميلاد در هند حكايت دارند. در آن وقت روغن كلزا به عنوان روغن چراغ و روغن خوراكي مورد بهره گیری قرار مي گرفته می باشد (صفافر 1382). احتمالاً جنس براسيكا جزء اولين گياهان اهلي محسوب مي شوند،‌ زيرا فرم هاي سبزي آن در دوره نئوليتيك به گونه معمول مورد بهره گیری بوده اند. در نوشته هاي سانسكريت هند كه مربوط به 1500 سال قبل از ميلاد می باشد و همچنين در نوشته هاي چيني مربوط به حدود 1122 سال قبل از ميلاد به خردل ها تصریح شده می باشد. فيثاغورث (حدود 520 سال قبل از ميلاد)‌ و بقراط (400 سال قبل از ميلاد) به بهره گیری از خردل براي مقاصد ادويه اي و داروئي تصریح نموده اند (عزيزي و همكاران، 1378).در اواخر سده هاي مياني از روغن كلزا براي توليد صابون و به عنوان روغن روشنائي بهره گیری مي شده و هنوز نيز در چراغ محراب در برخي از كليساها روغن كلزا مي سوزد (صفافر 1382). اعتقاد بر اين می باشد كه كشت و كارگونه هاي كلزا در اروپا در اوايل سده هاي مياني رواج يافته می باشد. به تدريج در اثر كشت آنها در باغهاي ديرها، توسط ارتش ها، بازرگانان و دريانوردان، بهتر شناخته شدند. سپس اين گونه ها به عنوان سبزي براي مصارف انساني كشت شدند. در نيمه دوم قرن 17، گونه هاي Brassica در اسكاتلند كشت شده و همراه با جو و كنجاله يولاف به مصرف مي رسيدند (Smooth, 1969).

تعداد صفحه :74

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com