دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ: بررسی پرچمهای مصلحتی بعد از جنگ جهانی دوم

با عنوان : مطالعه پرچمهای مصلحتی بعد از جنگ جهانی دوم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ

با عنوان :

مطالعه پرچمهای مصلحتی بعد از جنگ جهانی دوم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

 طی دهه های گذشته پرچمهای مصلحتی و ثبت کشتی ها مانند مسائلی می باشد که ، بیشترین بحث را در بین گروههای مختلف درگیر با مسائل کشتیرانی دامن زده می باشد. این پدیده که با توسعه بی رویه ناوگانهای دریایی معدودی کشورهای کوچک که هیچ گونه کنترلی بر این مایملک صوری ندارند، پدیدار گردید، مخالفت اکثریتی عظیم از کشورها و گروههای مختلف را به دنبال داشت. اگر چه این مخالفتها همه از زیانهای واقعی که هر یک از مخالفین از رشد این پدیده متحمل می شوند، ناشی می گردد، اما حدود و ثغور متفاوتی داشته می باشد. چنانکه بعضی از طرفدار نابودی این سیستم و گروهی دیگر را صرفاً طالب کنترل و تحت نظم درآوردن آن نموده می باشد.

ابعاد این پدیده، عرصه های حقوقی، سیاسی و اقتصادی را در بر می گیرد و علی رغم عقیده یکی از صاحبنظران[1] این رشته به نظر نمی رسد که مشکل پرچمهای مصلحتی فقط ناشی از عدم «تنظیم رقابت بین المللی در یک صنعت مهم» باشد. توجه مختصری به خواسته های کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این مورد نیز مانند بسیاری از مسائل لاینحل کنونی جهان به امر ارتباط بین قطب بندی فقر و غنا در دنیای امروز متصل گشته می باشد. به بیانی دیگر، اگر چه مسئله شاید از دید کشورهای پیشرفته صنعتی، فقط ناشی از عدم حاکمیت قانونی معین ناظر بر فعالیتهای رقابت آمیر آنها در رشته کشتیرانی باشد اما از دید جوامع در حال توسعه، این پدیده مانع گسترش مالکیت آنها در یک زمینه مهم صنعتی بین المللی گردیده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

به همین ترتیب اهمیت موضوع ثبت آزاد در ارتباط با مسائل ملی کشور ما را می توان در بعد اقتصادی به عنوان عاملی بازدارنده در توسعه ناوگان تجاری ملی مورد ارزیابی قرار داد ، با در نظر داشتن اینکه در حال حاضر بیشترین حجم نفت صادراتی ایران به وسیله ناوگانهای کشورهای دیگر حمل می گردد.

لذا، تمایل به ایجاد یک ناوگان ملّی مستقل که بتواند حمل این کالای تولیدی را به عهده بگیرد امری طبیعی و بدیهی می باشد. به علاوه ایران کشوری می باشد، دارای سواحل وسیع در منطقه ای حساس که به دریاهای آزاد متصل می گردند بنا به تمام جنبه های فوق الذکر حقوق دریاها و پدیده پرچمهای مصلحتی مانند مطالبی هستند که مطالعه و شناخت آنها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

هدف از این پایان نامه نیز، علاوه بر ابعاد حقوقی مسئله، مطالعه دقیق کل عوامل اقتصادی و اجتماعی محاط بر آن به مقصود دستیابی به یک دیدگاه کلی تر می باشد. برای نیل به این هدف آغاز تابعیت کشتیها و مسئولیت و وظایف دول، مورد بحث قرار گرفته و سپس کوشش شده می باشد تا تعاریف مختلف که از پرچمهای مصلحتی مطرح بوده، مطالعه شوند تا دستیابی به یک دید کلی و تعریفی جامع از این پدیده ممکن گردد.

در بخش دوم رشد ناوگانهای با پرچم مصلحتی، بویژه بعد از جنگ جهانی دوم در قالب آمار و ارقام اظهار و مطالعه شده و در ادامه علت های به وجودآمدن ثبت آزاد و سیاستهای کشتیرانی کشورهای ذینفع در این ارتباط مورد بحث قرار گرفته و حتی المقدور کوشش گردیده می باشد که انگیزه و علل روی آوری به ثبت آزاد ریشه یابی گردد.

بخش دیگری از این پایان نامه اختصاص دارد به موارد مربوط به ابعاد اجتماعی و سیاسی پرچمهای مصلحتی، که در آن عملکرد گروههایی که با این پدیده بنا به دلایلی به مخالفت پرداخته اند، مورد بحث قرار گرفته و در این راستا مخالفتها و تلاشهایی که برای حذف و یا تحت نظام درآوردن این سیستم شده می باشد، چه از طریق تصویب کنوانسیونهای بین المللی و چه کانال سازمانهای بین المللی و بویژه انکتاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج و اثرات قوانین و مقررات بین المللی که جت کنترل سیستم ثبت آزاد پیشنهاد شده و یا به مرحله اجرا درآمده، تشریح گردیده می باشد.

در فصل سوم ابعاد اقتصادی مربوطه به پرچمهای مصلحتی و اثرات آن بر ساختار کشتیرانی بین المللی و علی الخصوص بر ناوگانهای تجاری کشورهای در حال توسعه در قالب انتقادات این کشورها، علیه این گونه پرچمها و تبعیضات و اثرات سوء آنها بر توسعه تجاری این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بخش چهارم اختصاص دارد به مسائل حقوق بین الملل، که با طرح پرسشهایی در زمینه ارائه پرچم به کشتیهای خارجی توسط کشورهای پرچم مصلحتی و شناسایی تابعیت این کشتیها تحت قوانین موجود بین المللی آغاز می گردد و مشکل ارائه تابعیت به کشتیهای تجاری و شناسایی ملین این کشتیها با در نظر داشتن تئوری و اقدام بین المللی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده می باشد تا مقایسه ای بین قوانین موجود بین المللی با آراء و رویۀ محاکم و مراجع قانونی، انجام گردد و موارد و مسائل مختلف حقوقی این موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نهایتاً، کوشش جامعه بین المللی برای حل مشکل ثبت آزاد که در کنوانسیون 1986 شرایط ثبت کشتیها انعکاس یافته و هدف این کنوانسیون که کوشش در ایجاد شرایط متناسب برای ثبت کشیتها و تحت ضابطه درآوردن پرچمهای مصلحتی بوده، اظهار شده می باشد .

تعداد صفحه :223

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]