دانلود فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی : حوادث ناشي از عمليات ورزشي

با عنوان : حوادث ناشي از عمليات ورزشي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

با عنوان :

حوادث ناشي از عمليات ورزشي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

يكي از مواردي كه قانون گذار آن را از عوامل موجه جرم تلقي كرده می باشد “حوادث ناشي از عمليات ورزشي” می باشد.

موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم تركيب دو عامل می باشد . اولا ً رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب ثانيا ً قبول خطرهاي متعارف و قابل پيش بيني از سوي حادثه ديده كه معمولا ً شركت در آن فعاليت هاي ورزشي كاشف از آن می باشد.

پژوهش هاي حاضر بررسي بند 3 ماده 59 در حقوق ايران و نظريات متفاوت و متنوع در آمريكا و كنار هم قرار دادن شباهت ها و تفاوت هاي موجود بين اين دو كشور نيز بيان احكام فقهاي گذشته و معاصر مي باشد.

مقدمه

اظهار مساله:

علم حقوق با همه جنبه های زندگی ما سروکار دارد که ورزش هم از آن مستثنی نیست. امروزه با رشد و توسعه ورزش حرفه ای ، بسیاری از مردم زندگیشان را از این طریق می گذرانند و با آگاهی از حقوق فردی ، می توانند منافع خود را در دعاوی حقوقی به گونه فزاینده ای حفظ کنند.

امروزه زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زیادی داشته و انتظارات آنها از حقوق نسبت به گذشته متفاوت می باشد. قانون بر همه ی جنبه های ورزشی ، سازمان های ورزشی ، ورزشکاران ، دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان تاثیرگذار می باشد. توسعه قانون گذاری در حوزه هایی مانند حامی گری ، حق پخش ، قرارداد ، بیمه ورزشی ، حفاظت از کودک ، حریم خصوصی و تبعیض ، با همراهی قوانین جدید مسئولیت مدنی و تاکید فزاینده بر مدیریت خطر ، حتی بهترین شیوه های اداره سازمان های ورزشی را نیز به چالش می کشد. این پژوهش درمورد حقوق و مسئولیت افرادی که با ورزش سروکار دارند بحث می کند ، و بعضی اصول و مفاهیم حقوقی مربوط به ورزش را معرفی می نماید.

مقصود از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی می باشد که بر تمامی امور ورزش حاکم می باشد ، اعم از ورزشکاران ، مدیران فنی ، تماشاگران ، مدیریت های ستادی ورزش ، پزشکان ورزشی ، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم ورزشی و کارکنان سازمان های ورزشی . به بیانی دیگر ، حقوق ورزشی یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش.

در این رساله مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

سوالات:

1-آیا برای اینکه اعمال ورزشی جزو بند 3 م 59 قرار گیرد شروطی ورای شروط موجوددر این ماده لازم می باشد؟

2-آیا می توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد؟

3-آیا براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح نمود؟

 فرضیه ها:

1-بله شروطی مانند رعایت زمان،مکان و بهره گیری صحیح از ابزار آلات ورزشی نیز هست.

2-بله می توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد.

3-بله براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح نمود.

روش پژوهش:

روش کار بصورت مطالعه کتابخانه ای در رشته حقوق ورزش در ایران و ایالات متحده ، اظهار شباهت ها و تفاوت های موجود و بعضا اظهارنظرها و مطالعه پرونده های موجود در این زمینه می باشد.

ضرورت پژوهش:

نظر به اینکه حوادث ورزشی جزو امور عادی و اجتناب ناپذیر ورزش می باشد اما رسیدگی وقوع جرم چگونگی پیشگیری و مجازات آن کمتر مورد توجه محققان و کتب حقوقی قرار گرفته می باشد. لزوم پژوهش و مطالعه در مورد بند 3 م 59 ضروری به نظر می رسد .

اهداف پژوهش:

در حقوق جزا عللی وجود دارند که وجود آنها باعث از بین رفتن جرم می گردد حال با مطالعه این موضوع در پی آن هستیم که این فعالیت های ورزشی چه اعمالی هستند که شامل بند 3 م 59 خواهد گردید و چه اعمالی از حیطه این جرم خارج و جرم تلقی می گردد. به هر حال هدف از تقریر این سطور در این مجال اظهار این امر بود که هر چند که هدف کلی از تقریر و جمع آوری این مجموعه اطاعت از مقررات و قوانین بوده اما هدف والا و عالی قطعا ً گشودن گره ای از گره های موجود در قانون می باشد. پر واضح می باشد نگارش چنین مجموعه ای قطعا ً ضعف و کاستی هایی را داراست.

توجیه پلان:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اظهار مطالب مهم در 3 فصل می باشد که بدین توضیح می باشد:

فصل نخست: درمورد مبانی حقوق ورزشی و تاریخچه ورزش و ارتباط آن با علم حقوق و آشنایی با محیط حقوق ورزشی و قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

فصل دوم: در مورد مسئولیت های قانونی در ورزش و عناصر تشکیل دهنده جرم در اعمال ورزشی و تفکیک اعمال عمدی و غیر عمدی در فعالیت های ورزشی می باشد.

فصل سوم: در مورد علت جرم نبودن حوادث ورزشی در حقوق ایران و آمریکا و نظریات متعدد فقها و حقوقدانان و آراء مربوط در این زمینه و شرایط حاکم به بند 3 م 59 می باشد.

تعداد صفحه :117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]