دانلود فایل: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی : مطالعه اثرات استريو الكتروني بر روي رفتار صورت بندي هاي محوري و استوايي

با عنوان : مطالعه اثرات استريو الكتروني بر روي رفتار صورت بندي هاي محوري و استوايي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد

گرایش شیمی آلی

عنوان :

مطالعه اثرات استريو الكتروني بر روي رفتار صورت بندي هاي محوري و استوايي تركيب 2 – متوكسي تترا هيدروپيران و آنالوگ هاي حاوي اتم هاي سولفور و سلنيم با بهره گیری از روشهای محاسبات مکانیک کوانتومی و تحليل NBO

استاد راهنما :

جناب آقاي پروفسور داوود نوري شرق

 استاد مشاور :

جناب آقاي دكتر مسعود شعبانزاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 مقدمه

در حلقه سيلكوهگزان وجود هتر و اتم در داخل حلقه و اتم الكترونگاتيو در خارج حلقه ايجاد اثر آنومري مي نمايد ماهيت اثر آنومري بر اساس انتقالات الكتروني بين اوربيتالهاي اتم دهنده و گيرنده می باشد كه قرار گرفتن در حالت محوري به استوايي ارجحيت داده می گردد.

اثر آنومري ( Anomeric Effect ):

وجود هترواتم ها در حلقه مي تواند باعث اثر استريو الكتروني گردد كه به نوبه خود اثرات محسوسي بر صورت بندي و در نهايت واكنش پذيري دارند مطالعات نشان ميدهد كه وجود گروه الكترون كشنده مانند هالوژنها يا آكلوكسي (O-R)در كربن مجاور هترواتم ، در حالتي پايدارند كه استخلاف در حالت محوري باشد. اين پديده به اثر آنومري معروف می باشد.

پس از كشف اين اثر در سال 1955 توسط چو[1] و لموكس [2]اثر آنومري موضوع مورد مطالعه بسياري بوده می باشد و به نظر مي رسد منشاء اين اثر اكنون بر پايه يك تئوري استوار ثابت شده می باشد.

اين پديده به شيمي كربوهيدراتها محدود نمي گردد و در شيمي فضايي تركيبات هتروسيكلي 6 عضوي همانند استخلاف روي كربن-2 در تركيب پيران و غيره ديده مي گردد.

طرح1-1

1-2: اثر هترو اتم ها بر تعادلهاي صورت بندي

وجود هترو اتم ها در حلقه مي تواند باعث اثر فضا الكتروني گردد كه تاثير بسزايي بر صورت بندي و همچنين واكنش خواهند داشت. مثالهاي فراوان در شيمي كربوهيدراتها نشان مي دهد كه قندهاي پيرانوزي با گروههاي كشنده همانند هالوژن يا آلكوكسي در كربن -1 معمولاً در حالتي پايدارترند كه استخلاف در موقعيت محوري باشد. اين تمايل تنها به كربوهيدراتها محدود نمي گردد بلكه روي سيستم هاي حلقوي ساده تر مثل تتراهيدروپيرانهاي 2 استخلافي نيز نظاره مي گردد.اين پديده به عنوان اثر آنومري شناخته مي گردد زيرا شامل استخلاف در موقعيت آنومري در حلقه هاي پيرانوزي كربوهيدراتها مي گردد.

در جدول 1-1 مقادير براي چند گروه آلكيل در تترا هيدروپيران ، 1 و 3- دي اكسان و 1 و 3- دي تيان به همراه مقادير براي سيلكو هگزان داده شده می باشد.

                                                 طرح1-2

يك ويژگي مهم در حلقه هاي هتروسيكلي ، كاهش دافعه فضايي براي استخلافهاي محوري می باشد كه از جاي گزيني گروه متيلن در سيكلو هگزان با اكسيژن یا گوگرد نتيجه مي گردد. اين اثر به سهولت در سيس-2 متيل 5- ترشيو بوتيل 1 و 3- دي اكسان قابل نظاره می باشد ؛ در اين نمونه صورت بندي ارجح داراي گروه ترشيو بوتيل محوري و گروه استوايي می باشد.اكسيژن دو ظرفيتي هيچ استخلافي ندارد، لذا بر هم كنش 1 و 3- دو محوري كه نامطلوب ترين بر هم كنش براي استخلاف هاي محوري در سيكلو هگزان می باشد در اين نمونه وجود ندارد. بر هم كنش هاي دو محوري ميان گروه متيل و هيدروژنهاي كربن -4 و كربن -6 بر هر گونه دافعه ميان گروه ترشيو بوتيل و جفت الكترون تنهاي اكسيژن مي چربد.

جدول 1-1 مقایسه مقادیر انرژی آزاد صورتبندی برای استخلاف های روی تتراهیدروپیران ، 1و3 دی اکسان و1و3- دی تیان با مقادیرمربوط به سیکلوهگزان

 
1و 3 دي تيان 1 و 3- دي اكسان تتراهيدروپيران    
موقعيت 5 موقعيت 2 موقعيت5 موقعيت 2 موقعيت 2 سيلكوهگزان گروه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید