منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : بررسی عوامل محیطی اجتماعی اعتیاد در شهر کلاله

با عنوان : مطالعه عوامل محیطی اجتماعی اعتیاد در شهر کلاله

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

با عنوان :

مطالعه عوامل محیطی اجتماعی اعتیاد در شهر کلاله

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

امروزه جهانی که در آن زندگی می کنیم پر کوشش و تکاپو با سرعت انتقال اطلاعات و تولید علم و ابزار و تکنولوژی و اختصار مصداقی از «ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری» در جهت ایجاد رفاه هر چه بیش تر برای خانواده ها و جوامع بشری می باشند در این بین اعتیاد که اکثر جوانان آینده ساز را هدف قرار داده می باشد معضلی می باشد که امروزه در جوامع غربی و شرقی به «بحران» تبدیل گردیده می باشد و مانع جدی پیش روی جوامع در جهت رشد و پیشرفت و تولید علم و تکنولوژی می باشد. با اندک توجهی به پیرامون خود کمتر منصفی به انکار این واقعیت شوم و آثار تخریبی آن بر نیروی جوانان که آینده سازان هر کشوری خصوصاً میهن عزیزمان ایران می باشند می پردازد. کافی می باشد در یکی از روزها سری به سالن های شلوغ و پر تردد دادسرای عمومی و انقلاب بزنیم تا مجرمین معتاد یا به عبارت صحیح تر معتادان مجرم را به عینه نظاره کنیم. گویی ارتباط ای انکار ناپذیر بین اعتیاد با جرایمی مانند سرقت، ترک انفاق، فروش مواد مخدر و غیره هست در پرونده های دادگاه های خانواده وضعیت مشابهی نظیر آن چه در دادسراها می گذرد در بحث طلاق، ترک انفاق، فروش جهیزیه همسر و غیره توسط همسران معتاد قابل نظاره می باشد. از این رو می باشد که سهم عمده جرایم نصیب معتادان می گردد و امروزه مصرف و سوء مصرف مواد به عنوان یکی از معضلات اصلی جوامع مطرح می باشد و روز به روز شاهد گسترش شمار افراد وابسته مواد از یک سو و پایین آمدن سن افراد وابسته از سوی دیگر هستیم. اثرات سوء اعتیاد و هزینه های هنگفت آن بر خانواده و جامعه بر کسی پوشیده نیست از این رو در کشورهای مختلف کوشش های زیادی در راستای پیشگیری صورت گرفته می باشد و گام اول پیشگیری، افزایش آگاهی افراد و بر طرف کردن عوامل خطرساز اعتیاد می باشد. از این رو شناخت ریسک فاکتورهای اعتیاد و به گونه اخص عوامل خطرساز محیطی اجتماعی اعتیاد در شهرستان کلاله با در نظر داشتن تعدد پرونده های موجود در خصوص جرایم علیه اموال مانند سرقت، گامی مؤثر در جهت کنترل اعتیاد و به تبع آن کاهش جرایم و اطاله رسیدگی در پرونده های مهم تر می باشد. پژوهش حاضر با تأکید بر عوامل خطرساز محیطی اجتماعی اعتیاد گامی می باشد در جهت افزایش آگاهی های عمومی راجع به اعتیاد و عوامل آن و در نهایت با مطالعه آمار و ارقام نوعی نتیجه علمی در این خصوص ارائه می نماید و می تواند به عنوان الگویی مورد بهره گیری ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با بازخوردهای منفی اعتیاد قرار گیرد به امید روزی که اختاپوس اعتیاد از جامعه بشری رخت رحیل بربندد.

الف) ضرورت و اهمیت پژوهش:

در شهرستان کلاله با در نظر داشتن این که معتادان برایندی از عوامل خطرساز محیطی مانند بازخوردهایی از سوی خانواده، دوستان و همسالان، فراوانی و بازار مواد مخدر و خرده فرهنگ ها می باشند و تحت تأثیر مداوم این عوامل، ترک اعتیاد نیز غالباً به ناامیدی می پیوندند و دور و تسلسلی نامیمون بین اعتیاد و ترک اعتیاد و دوران پاکی و مجدداً بازگشت به اعتیاد هست لذا شناخت هر چه بیش تر این عوامل محیطی و زوایای گوناگون آن ها ابزار کنترلی در اختیار ما قرار می دهد چه این که بدون شناخت صحیح این عوامل برنامه ریزی درست و به موقع و کافی و در یک جمله «برنامه ریزی جامع و مانع» در جهت پیشگیری از اعتیاد امکان پذیر نخواهد بود اهمیت موضوع زمانی هویدا می گردد که اعتیاد را در دامنه جرایم به بیماری سرطان یا ایدز یا «بیماری لاعلاج» در دامنه بیماری ها تشبیه نماییم زیرا که اولین مصرف مواد افیونی مصرف کننده را در مسیری قرار می دهد که شروع، جریان و خاتمه آن چیزی غیر از تباهی و سیاهی و هزینه های بی شمار آن برای دولت، جامعه و فرد نمی باشد، نظیر آن چه که به فرایند غیر قابل بازگشت علایم حیاتی در فرد و به بیانی دیگر «مرگ» تشبیه می گردد. لذا با در نظر داشتن این که برنامه ریزی خرد یا کلان در این شهرستان در امر پیشگیری از اعتیاد نیازمند جمع آوری آمار و مطالعه عوامل خطرساز در این شهرستان می باشد و از طرفی تحقیقی را می توان پژوهش علمی محسوب نمود و بر آن تکیه نمود که مبتنی بر آمار باشد لذا پژوهش میدانی و آماری در این شهرستان امری ضروری به نظر         می رسید. ضرورت انجام پژوهش نیز آن می باشد که تا کنون نه تنها به موضوع اعتیاد و عوامل محیطی اجتماعی آن به صورت عام پرداخته نشده می باشد بلکه مطالعه میدانی و آماری موضوع با در نظر داشتن این که این شهرستان در استان گلستان معتادان زیادی را در مقایسه با سایر شهرستان ها در خود جای داده می باشد برای برنامه ریزی های کلان در این شهر از حیث پیشگیری از وقوع جرم برای بهره گیری نهادهایی زیرا، دادسرا، بهزیستی، آموزش و پرورش و … مفید فایده خواهد بود.

ب)اهداف پژوهش:                                                                                                               مطالعه عوامل محیطی اجتماعی اعتیاد در شهر کلاله و مطالعه آماری موضوع ما را به حقیقت امر اعتیاد در این شهر نزدیک می نماید و ضرورت موضوع از حیث برنامه ریزی صحیح و اصولی مبتنی بر آمار صحیح و واقعی با کمترین رقم سیاه و یا خاکستری بزهکاری می باشد. مطالعه فرضیات مطروحه از حیث درست یا نادرست بودن آن ها با نگاه آماری از اهداف دیگر این پژوهش می باشد. همچنین نظر به این که در دادسرای عمومی و انقلاب کلاله طیف وسیع مجرمین، معتادین این شهر می باشند لذا با کشف و شناخت ریسک فاکتورهای اعتیاد و برنامه ریزی دقیق در جهت رفع این عوامل اعتیاد زا کمک شایانی به کاهش پرونده های وارده دادسرا خواهد گردید و موجب امنیت خانوادگی و اجتماعی می گردد.

در مجموع هدف کلی این پژوهش مطالعه عوامل خطر ساز محیطی اجتماعی اعتیاد در شهرستان کلاله بوده و در جهت تحقق، این هدف کلی، اهداف فرعی ذیل مد نظر می باشد:

1- مشخص کردن ارتباط ویژگیهای فردی نوجوانان و جوانان با اعتیاد آنان در شهر کلاله                 2- مشخص کردن اثر ویژگیهای فردی نوجوانان و جوانان با اعتیاد آنان در شهر کلاله

3- مشخص کردن تأثیر عوامل خانوادگی در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله

4- مشخص کردن تأثیر گروه همسالان (همالان) در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله

5- مشخص کردن تأثیر میزان دسترسی به مواد مخدر در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله

6- مشخص کردن تأثیر اشتغال در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله

7- مشخص کردن تأثیر برخورداری از باورهای غلط نسبت به مصرف مواد مخدر در اعتیاد نوجوانان و جوانان در شهر کلاله

8- مشخص کردن تأثیر میزان کنترل بیرونی در اعتیاد نوجوانان و جوانان شهر کلاله

9- مشخص کردن میزان تاثیر گذاری متغیرهای فاصله ای مورد بهره گیری در اعتیاد نوجوانان و  جوانان شهر کلاله

ج)سوالات پژوهش:

با عنایت به اهداف مطرح شده، سوالات این پژوهش بدین توضیح می باشد:

1- چه ارتباط ای بین سن پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان هست؟                                                  2- چه ارتباط ای بین سطح تحصیلات پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر هست؟                   3- چه ارتباط ای بین میزان درآمد ماهیانه پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر هست؟         4- چه ارتباط ای بین میزان هزینه صرف شده جهت مصرف مواد مخدر پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر هست؟                                                                                                           5- چه ارتباط ای بین سن شروع به مصرف مواد مخدرپاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر هست؟                                                                                                                      6- چه ارتباط ای بین شرایط و وضعیت خانوادگی پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر هست؟                                                                                                                                 7- چه ارتباط ای بین باورهای غلط نسبت به مصرف مواد مخدر پاسخگویان با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر هست؟                                                                                                         8- چه ارتباط ای بین وسایل مکانیزم کنترل بیرونی با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر هست؟               9- چه ارتباط ای بین میزان دسترسی آسان به مواد مخدر با میزان اعتیاد آنان به مواد مخدر هست؟               10- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در جنسیت آنان، چه تفاوتی می کند؟                     11- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در محل تولد آنان، چه تفاوتی می کند؟                   12- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در محل سکونت آنان، چه تفاوتی می کند؟                   13- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در وضعیت اشتغال آنان، چه تفاوتی می کند؟             14- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در وضعیت تاهل آنان، چه تفاوتی می کند؟           15- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در وضعییت برخورداری خانواده ها ی آنان از فرد معتاد، تفاوتی می کند؟                                                                                                     16- میزان اعتیاد پاسخگویان به مواد مخدر با تغییر در وضعییت برخورداری آنان از دوستانی معتاد ، چه تفاوتی می کند؟                                                                                                                        17- میزان اعتیاد پاسخگویان با تغییر در نوع شغل آنان، چه تفاوتی می کند؟                                                  18- میزان اعتیاد پاسخگویان با تغییر در نوع مسکن آنان، چه تفاوتی می کند؟                                      19- میزان اعتیاد پاسخگویان با تغییر در نوع قومیت آنان، چه تفاوتی می کند؟                               20- میزان اعتیاد پاسخگویان با تغییر در اولین تجربه ی مصرف مواد مخدر توسط آنان، چه تفاوتی             می کند؟                                                                        

تعداد صفحه :121

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***