دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

با عنوان :  روش شناسی حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موضوع:

روش شناسی حقوق بین الملل

با رویکرد فلسفی

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا جهانگیری

 استاد مشاور:

دکتر حسن سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مـقدّ مـه

         پژوهش، يعنى کوشش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر اين فعّاليّت «روش مند» نباشد، کوشش ما بيهوده يا نتيجه، قابل اعتماد نخواهد بود. لذا ماپیش ازورود به پژوهش، نیازمندِ آشنایی باروش شناسی آن علم هستیم. «روش شناسی» درمعنای خاصّ خود به عنوان یک علم یعنی «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت.

«روش‏شناسى» غير از «روش» می باشد. روش، مسيرى می باشد كه دانشمند در سلوك علمى خود طى مى‏كند، و روش‏شناسى دانش ديگرى می باشد كه به شناخت آن مسير مى‏پردازد که دراصطلاح فلسفی: شناختِ آن «سِیر» به ما هوسیرگفته می گردد. روش همواره در متنِ حركتِ فكرى و کوشش‏هاى علمى يك دانشمند قرار دارد و روش‏شناسى دانشى می باشد كه از نظر به آن حرکت فکری شكل مى‏گيرد، و به همين دليل روش‏شناسى همواره يك دانش و «علم درجه دوم» می باشد. علم درجه دوم در برابر «علم درجه اول» قرار دارد. علم درجه اول علمى می باشد كه به يك واقعيت عينى طبيعى و يا انسانى مى‏پردازد؛ مثل: فیزیک،شیمی یاحقوق بین الملل و علم درجه دوم، علمى می باشد كه موضوع آن، نفسِ واقعيّت خارجى نيست، بلكه موضوع آن، علم و آگاهى بشرى می باشد، اعم از اين‌كه آن آگاهى، خود متعلِّق به يك دانش و علم درجه اول و يا درجه دوم باشد؛مثل: علمِ منطق یا فلسفه یا فلسفه ی حقوق بین الملل یا روش شناسی حقوق بین الملل یا فلسفه ویا روش شناسی هر علم دیگر. اصطلاح علم درجه دوم نظير اصطلاح معقولات ثانيه می باشد. معقولات ثانيه در قبال معقولات اوليه می باشد. معقولات اوليه حقايق عينى هستند، و معقولات ثانيه مفاهيم ذهنى و انتزاعى مى‏باشند كه خارج، ظرف عروض آنها نيست، اعم از اين‌كه اين معقولات از معقولات اوليه و يا از معقولات ثانيه‌ي ديگرى انتزاع شده باشند.[1]

اماچرا عنوانِ این پژوهش، قیدِ «رویکرد فلسفی» را به دنبال دارد. چنانکه در بالا، در تعریف روش شناسی گفته گردید ، روش شناسی شناخت فرایند «عقلانی» یا«غیرعقلانی» ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت می باشد. وظیفه کدام علم می باشد که تشخیص دهد کدام فرایندِ ذهنی عقلانی و کدام، غیر عقلانی بوده می باشد؟این فلسفه ی هر علم می باشد که مبانی ومبادی هر علم را به مسلخگاه ابطال پذیری یا ابطال ناپذیری می کشاندواعتبار آن اصول را می سنجد. علومی مثل هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى ازمباحث مهم «فلسفه» هستند که مقدّم بر روش شناسی هستند وبا آن ارتباط تنگاتنگ دارند.البته اگرگفته گردد روش شناسی نیز، خود نوعی فلسفه می باشد ،اغراق نکرده ایم . چنان که هر علمی فلسفه ای داردمثل: فلسفه ی حقوق یا فلسفه هنریا فلسفه سیاست ویا حتّی فلسفه ی فلسفه، می توان روش شناسی را «فلسفه ی پژوهش» یا «فلسفه ی پژوهش» نام نهاد.

اعتقاد به یک نحله ی فکری – فلسفی، پژوهش را به سرمنزلی خاص، راهبری می کند. سطوح مختلف معرفت، لايه‏هاى طولى روش‏شناسى را به دنبال مى‏آورند، و لكن بنيان‌هاى فلسفى مختلف، هستى‏شناسى‏ها و معرفت‏شناسى‏هاى گوناگون، انواع مختلف روش‏شناسى را كه در عرض يكديگر و يا در تقابل با يكديگر مى‏باشند پديد مى‏آورند. منطق صورى يك روش‏شناسى عام و گسترده‏اى می باشد كه از مبناى فلسفى و معرفت­شناختى حكمت مشاء بهره گیری مى‏كند.[2] منطق ديالكتيكى هگل نوع ديگرى از روش‏شناسى عام می باشد كه از مبانى فلسفى او بهره مى‏برد. اين منطق، در رشته‏هاى مختلف علمى، هم نظريات مناسب با خود را به دنبال مى‏آورد و هم روش‌هاى خاصى را كه در ذيل روش‏شناسى عام آن قرار مى‏گيرد توليد مى‏كند. منطق علمى بيكن يك روش‏شناسى عام علمى می باشد كه از مبناى معرفت‌شناختى او كه حس‌گرايى می باشد بهره مى‏برد، برخى از روش­هاى هرمنوتيكى یا تأویل شناسی معرفت نيز روش‌هاى عامى هستند كه از مبناى معرفت‌شناختى خود بهره گیری مى‏كنند. هريك از روش­هاي مزبور الزامات بعدى را در سطوح و لايه‏هاى جزئى و خاص و همچنين توصيه‏هاى سازگار با خود را نيز به ارمغان مى‏آورند.[3] متدولوژی حقوق بین الملل با دو عنصر شناخته می گردد،ازیک سو هرگونه توجه علمی، مبتنی می باشد برمشاهده ی عاری از هرگونه پیش فرض یا مفاهیم نظری؛ از سوی دیگرموضوع نظاره که در نظام حقوقی بین المللی و قواعد آن گوناگون می باشد از ایده یا تفکر حقوقی ناشی می شودکه ساخته و پرداخته ی ذهن بشر می باشد(یاهمان معرفت شناسی). براین اساس نظاره نمی تواند عاری از عناصرعقلی و منطقی باشد. گفتنی می باشد روش شناسی تنها برای شناخت قواعد حقوق بین الملل نیست بلکه برای اجرای قواعد آن نیز به کار می رود.

الف) سؤال اصلی

روش شناسی دررشته حقوق بين الملل با رويكرد فلسفى چگونه می باشد ؟

چنان گفته گردید روش شناسی دانش مستقلّی می باشد که پرداختن به آن، به تنهایی، نفعی ندارد. در واقع روش شناسی همچون روحی می باشد که نیاز مند جسم می باشد؛ که درآن دمیده گردد تا بتواند برای صاحب خویش کاری نافع انجام دهد. می توان گفت مهمترینِ این فواید، میدان پژوهش و پژوهش می باشد و از آنجا که ما می خواهیم دررشته حقوق بین الملل کاری سودمند انجام دهیم، روش شناسی را در این عرصه ودراین کالبدشرح می کنیم.لذا سؤالات فرعی زیرمطرح می گردد:

ب ) سؤالات فرعی

روشمند بودن پژوهش به چه معنا ست؟

رويكرد فلسفى درتحقيق چه فوايدى دارد؟

اگرمراحل تحقيق را با اين رويكرد طى كنيم ازچه خطاهايى مصون مى مانيم ؟

مواد داده شده به ذهن درهنگام پژوهش چه ویژگی هایی بایستی داشته باشد ؟

چه عواملی ذهن پژوهشگر را به خطا می برد ؟

مراحل پژوهش بااین رویکرد چگونه می باشد ؟

 ب) فرضیه اصلی

1- ذهن پژوهشگر ممكن می باشد دچارخطاهايى گردد كه خود به آن آگاهى ندارد. پيش فرض هايى درنهانخانه ذهن اوجاى گرفته كه درتمام مراحل پژوهش اوراهدايت مى كند. حتّى اُموراتى كه پژوهشگر آنها را تجربه ی محض و نظاره ی بى واسطه مى داند خود مبتنى براشتباهات و خطاهاى ذهنى و استدلالى می باشد كه غیر از با يارى فلسفه و ذهنى نقاد، نمى توان به سلامت از آن عبوركرد.

2- برخى مفاهيم فلسفى هست كه اهميّت فراوان در طریقه تحقيق دارد وحتّى نتيجه ى تحقيق را متأثرمى سازدو براى پژوهشگران مغفول واقع شده يا اهميّت داده نمى گردد ؛ مثل اهميّت تعريفِ مفاهيم و موضوعات تحقيق ، نحوه استنتاج صحيح وتوجه به غایت وهدف آن علم… كه همگى اين مباحث ازدامان فلسفه به علوم ديگرعرضه مى شوند وشايد پژوهشگران علوم ديگراين مسئله را نمي دانند وچون نحوه صحيح آن راازفلسفه و فيلسوفان نياموخته اند درپژوهش پيوسته دچارخطاهاى ناديده مى شوند.

ج) هدف پژوهش

در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده می باشد اما کمتر کسی در ارتباط با اینکه چگونه بایددراین رشته پژوهش و پژوهش نمود ، پژوهش کرده می باشد . ازآنجایی که در درس سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می گردد جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر پژوهشگران به دام آن می افتند ، خالی می باشد و می تواند به عنوان یک نمونه خوب آموزشی برای دانشجویان باشد؛ زیرا که در عین پرداختن به قواعد ماهوی پژوهش، کوشش شده در توضیح شرایط شکلی پژوهش نیز هدف پژوهش را دنبال کند ومی تواند راهنما و راهبر دانشجویان باشد انشا الله . از آنجا که این حوزه بسیار وسیع می باشد و شاید خود بتواند یک پایان نامه چند صد صفحه ای باشد لذا به اختصار مطالبی اظهار شده که برای عموم دانشجویان علی الخصوص دانشجویان حقوق مفید باشد

د)اهـمیـّت مــوضــوع

معمولاً روش شناسیِ یک علم ، برای دانشجویان وپژوهنده گان آن علم مغفول واقع می گردد.

چندی می باشد که نهضت نرم افزاری و بحث تولید علم درکشور، مطرح شده امّا چرا دانشجویان و پژوهش گران ما هنوز نتوانسته اند بندهای تقلید و ترجمه را بگسلند ؟ چرا اکثر پژوهش های ما، در واقع گرد آوری اختصار ی کتاب ها و سایت های اینترنتی شده می باشد ؟ حتّی آن چیز که که آزمایشِ آزمایشگاهی و پژوهش میدانی و عینی می نامیم بی در نظر داشتن نکاتی می باشد که پژوهش و پژوهش را به بی راهه می برد. وظیفه کیست و وظیفه چه علمی می باشد که ما را از خطا مصون دارد و برای ما علم حقیقی به ارمغان آورد ؟ مگر اینهمه برنامه های آموزشی و اقتصادی و اجتماعی که در کشور اجرا نشد و اینهمه هزینه و وقت، صرف آنها نگشت که پس از چندی ناکارآمدی آن اثبات گردید و روش دیگری آزموده گردید ؛ مگر اجرای آن ها برپایه پژوهش نبوده اند؟ بنابراین نیاز می باشد يك محقّق، قبل از تحقيق، روش تحقيق را بشناسد؛ اَلالخصوص، روش مصون ماندن از خطاهاى ذهنى كه همان رويكرد فلسفى در روش شناسى می باشد .

آن چیز که دراین پژوهش آمده می باشد همان آموزش صحیح شناخت وچگونگیِ حصولِ علم دریک رشته از دانش بشری می باشد . آن چیز که مبانی فلسفی پژوهش و پژوهش می باشد و در واقع راهـــبر و جهت دهنــده هر پـــژوهشی می باشد ، برای پژوهندگــان مامهجورواقع شده می باشد . درحالی که دانستن آنها از لوازم اصلی پژوهش می باشد . زیرا که حتّی نتیجه ی پژوهش و پژوهش را متأثر می سازد .

چنانکه وقایع تاریخی یک حقیقت بیش ندارد اما مورّخ ایرانی در مورد نادر شاه چیزی می نویسد و مورّخ هندیِ اهلِ دهلی، چیز دیگر. کدام راست می گویند؟ مگر برای علوم تجربی، حقیقتی غیر از تجربه و حس، قائل هستیم که عدّه ای آن علوم را مطلق و مورد اطمینان کامل می دانند وعدّه ای، نسبی می پندارند ؟ مگر کاغذ تورنوسل همیشه با اسید قرمز نمی گردد ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته ایم و پژوهش کرده ایم و این حکم علمی را صادر کرده ایم که همه پستانداران ، بچه زا هستند آیامی گردد، چیزهایی مشاهــده ی ما و دیدن ما را به خطا ببرد ؟ آیا در پس زمینه ی می گردد که چیزهایی نظاره ند حتی فلسفه ی ی فلسفه ای دارد . ستانداران ، بچه زا هستند .می گردد ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته دیدن ما و ذهن ما عــوامل دیگری بوده اند که همچون غباری مانع رؤیت حقیقت شده باشند ؟ برای همین می باشد که هرچیزی فلسفه ای دارد . فلسفه تاریخ ! فلسفه علم ! فلسفه هنر! و فلسفه سیلست! فلسفه حقوق وفلسفه حقوق بین الملل و حتی فلسفه ی فلسفه . حال اينجا سخن از« فلسفه پژوهش» می باشد آن هم در ساحت رشته حقوق بین الملل. پرداختن به پژوهش بدون شناخت روش آن چندان با توفیق همراه نخواهد بود از این رو امروزه شناخت پژوهش جایگاه ارجمندی پیدا کرده می باشد .

[1] پارسانیا،حمید، روش­ شناسی واندیشه­ی سیاسی، (فصلنامه‌ي علوم سیاسی، 1383، شماره 28)، ص14.

[2] موتن،عبدا لرشید،روش‌شناسی اسلامی در علم سیاست، ترجمه‌ي محمد شجاعیان، (فصلنامه‌ي علوم سیاسی، 1379، شماره 8)، ص110.

[3] پارسانیا، حمید؛منبع پيشين، ص17.

تعداد صفحه :148

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***