فرمت ورد: پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و قدرت کلامی دانش آموزان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

نخستین کانون برای تربیت وسازندگی بشر خانواده می باشد پس اگر خانواده محیط سالم  داشته باشد ونیازهای جسمانی وروانی افراد خویش را برآورده سازد جامعه به خدمات جانبی وجبرانی کمتری برای خانواده نیازپیدا می ‌کند. خانواده از دو قطب فرزندان و والدین تشکیل شره می باشد که هر کدام در زندگی تأثیر و وظایفی دارند که براساس این نقشها و وظایف از همدیگر انتظاراتی دارند که برای سازگاری بین آنها بایستی هر کدام از اعضا به انتظارات معقولانه طرفین تکریم گذارند و در پی خواسته های یکدیگر بکوشند0(ستوده 1385,ص 129)

بسیاری از ویژگیهای شخصی کودک تحت تاثیر شیوه های فرزند پروری والدین می باشد .والدین براساس الگوها و آرمانهای فرهنگی خود کودکان را به شیوه های گوناگون پرورش میدهند. بین گروهای مختلف به تفاوتهای چشمگیری در زمینه های رشد فرزند پروری بر می خوریم .والدین برای تربیت فرزندان خود از سبکها و شیوه های فرزند پروری متفاوتی بهره گیری میکنند که دیانا باوم ریند (1996و1971) یک پیشگام با اقتدار در مورد مطالعه فرزند پروری معتقد می باشد که والدین نباید تنبیه کننده و نه بی خیال باشند ، آنها بایستی در ضمن اینکه برای کودکان خود قوانینی وضع می کنند ،همزمان از آنها طرفداری کنند و نیازهایشان را تأمین نمایند باوم ریند می گوید :شیوه های فرزند پروری به چهار شکل اصلی هستند 1- فرزند پروری استبدادی 2- فرزند پروری دمکراتیک  3- فرزند پروری سهل گیرانه 4-فرزند پروری بی توجه  (آخوندی 76،ص 4)

زبان فرایندی فریبنده و پیچیده می باشد که تنها بشر قادر به فراگیری آن می باشد فراگیری زبان معمولاٌدر مرحله های مشخص و پیاپی انجام می شود و موضوع قابل توجه در این می باشد که نظام زبانی کودک تا رسیدن به چهار سالگی اکثراٌ با نظام زبانی بزرگسالان محیط اطراف وی یکی خواهد گردید . (والاس ولافلین ،ترجمه :منشی طوسی ،1370ص142)از همین رو در پژوهش حاضر کو شیده ایم مطالبی در پیوند باشیوه های فرزند پروری و ارتباط ان با قدرت کلامی گردآوری و آن رامورد مطالعه قرار دهیم .

اظهار مسئله

مسئله اصلی در این پژوهش  وجود روشهای فرزند پروری و ارتباط هر یک با میزان قدرت کلامی می باشد محیط خانواده اولین و با دوام ترین عاملی می باشد که بر رشد شخصیت افراد تأثیر می گذارد . نفوذ والدین در کودکان تنها محدود به جنبه های ارثی نیست بلکه در آشنایی کودک به زندگی اجتمایی و فرهنگ جامعه نیز تأثیر خانواده بسیار مؤثر می باشد . خانواده محلی می باشد که کودک در آن امور مختلف را فرا می گیرد . و با نظاره رفتار والدین راه و رسم زندگی را نیز با تقلید از اعمال آنها فرا می گیرد . (آخوندی 1380،ص54)

ماننده بسیاری چیزهای دیگر ،پیشرفت در گفتار نیز مخلوطی از طبیعت و ذات کودک و آموخته ها و تربیت او می باشد . ژنتیک می تواند در این بین مؤثر باشد و هوش و استعداد کودک در یادگیری گفتار به او کمک می کند اما به هر حال محیط خانواده هم بسیار تاٌثیر گذار می باشد و نحوه ی پرورش کودک در توانمندی های او تأثیر مهمی اعمال می کند و(اینترنت 1)

خانواده حد اقل از دو نفرا توانایی های متفاوت ،با نیازها و علایق مختلف ودر یک کلام با شخصیت گوناگون تشکیل شده می باشد تلفیق این توانایی ها و استعداد ها و شخصیت های گوناگون میتواند شیوه های گوناگون فرزند پروری را ایجاد کند که احتمال دارد بر میزان قدرت کلامی تأثیر داشته باشد .  (گودنا 1985،ص418)

لذا مطالعه ارتباط شیوه های فرزند پروری با میزان قدرت کلامی به عنوان یک اختلال رفتاری در دانش آموزان ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب را مورد مطالعه قرار داده و می خواهیم بدانیم تأثیر کدام یکاز این روشها بر میزان قدرت کلامی بیشتر می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش :

شناخت والدین و استنتاج آنان در مورد رفتار کودکان و انگیزه ها و اعتقادات و جهت گیری اجتماعی آنان عوامل تعیین کننده مهمی در روشهای فرزند پروری و انضباطی والدین می گردد تفاوت بین طبقات اجتماعی مختلف از لحاظ فرزند پروری و قدرت همانند سازی کودک در الگو های گسترده تعادل بین فرزند- والدین در شیوه های فرزند پروری ریشه دارد . این شیوه ها را می توان در ابعاد مختلف مانند محبت کردن ،کنترل ، مهربانی ، گرمی ، و انعطاف پذیر بودن ،محدود بودن و پرتوقع بودن توضیح داد .  ( یاسایی1373،ص412)

وجه تحقیقاتی اندکی به مطالعه تأثیر سبکهای ارتباطات خانواده بر میزان قدرت کلامی نشان داده می باشد به مقصود موفقیت این مدل در این حوزه نیاز می باشد تحقیقات گسترده ای در جوامع مختلف فرهنگی ،قومی ،طبقه ای وغیره انجام گردد زیرا که فرهنگ یا خرده فرهنگی که افراد در آن اجتماعی می شوند به شیوه ارتباطات آنها تأثیر داشته می باشد . به همین دلیل پژوهش حاضر برای مطالعه تأثیر الگو های ارتباطی خانواده بر میزان قدرت کلامی دانش آموزان صورت می پذیرد .

مزایای اجرای طرح :

آشنا  ساختن والدین با شیوه های رزند پروری وانتخاب مناسب ترین شیوه توسط آنها ،بالا بردن سطح آگاهی ها و دانستهای والدین و همچنین کمک به آنان در جهت پرورش فرزندانی با قدرت کلامی مطلوب با انتخاب شیوه فرزند پروری مناسب .

مضرات و عواقب عدم اجرای طرح :

در صورت عدم اجرای این پژوهش وبا در نظر داشتن مسائل اظهار شده در آن شیوه های مناسب و مطلوب قرزند پروری شناسایی نمی گردد  و این مو ضوع ممکن می باشد باعث افت تحصیلی و پایین بودن اعتماد به نفس ناشی از پایین بودن قدرت کلامی در فزندان گردد . همچنین در صورت عدم اجرای طرح مشخص نیست که کدام یک از شیوه های فرزند پروری بر روی میزان قدرت کلامی تأثیر بیشتری دارد .

اهداف پژوهش

اهداف کلی –اهداف جزئی

اهداف کلی : مطالعه و مقایسه ارتباط بین شیوه های فرزند پروری و قدرت کلامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی90-89

اهداف جزئی :

1-مطالعه ارتباط بین شیوه های فرزند پروری سهل گیرانه با قدرت کلامی.

2- مطالعه ارتباط بین شیوه های فرزند پروری مستبدانه با قدرت کلامی .

3- مطالعه ارتباط بین شیوه های فرزند پروری دمکراتیک با قدرت کلامی .

4- مقایسه قدرت کلامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی .

5- مقایسه شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی .

 

 

 

سؤالات پژوهش

1-آیا بین شیوه فرزند پروری مستبدانه و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختر ارتباط هست؟

2- آیا بین شیوه فرزند پروری مستبدانه و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر ارتباط هست ؟

3-آیا بین شیوه فرزند پروری دمکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختر ارتباط هست ؟

4-آیا بین شیوه فرزند پروری دمکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر ارتباط هست ؟

5-آیا بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختر ارتباط هست ؟

6- آیا بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر ارتباط هست ؟

7-آیا میزان قدرت کلامی دردانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر می باشد ؟

8-آیا میزان قدرت کلامی در شیوه فرزند پروری سهل گیرانه بیشتر از شیوه فرزند پروری مستبدانه می باشد ؟

 

فرضیات پژوهش

1-بین شیوه فرزند پروری سهل گیر و میزلن قدرت کلامی دانش آموزان دختر ارتباط هست.

2- بین شیوه فرزند پروری سهل گیر و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر ارتباط هست .

3- بین شیوه فرزند پروری مستبد و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختر ارتباط هست .

4- بین شیوه فرزند پروری مستبد و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر ارتباط هست .

5- بین شیوه فرزند پروری دمکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان دختر ارتباط هست .

6- بین شیوه  فرزند پروری دمکراتیک و میزان قدرت کلامی دانش آموزان پسر ارتباط هست .

7- میزان قدرت کلامی در دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر می باشد .

8-میزان قدرت کلامی در شیوه فرزند پروری سهل گیرانه بیشتر از شیوه فرزند پروری مستبدانه می باشد .

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موجود می باشد

تعداد صفحه :97

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***