پایان نامه سلامت روانی معتادان:طبقه بندي حمايت اجتماعي

عوامل فردي و اجتماعي حمایت اجتماعی:     

اکنون تقريباً مسلم شده است که حمايت اجتماعي يکي از عوامل بسيار مهم در سلامت رواني نيز هست . در طي بيست سال گذشته مجموعه اي از اطلاعات و داده ها پيوند حمايت اجتماعي نسبت به سلامتي را جمع آوري کرده اند . تحقيقات نشان مي دهد که ارتباط قابل توجهي بين سطوح پايين حمايت اجتماعي و ميزان بروز بيماريها و مرگ و مير وجود دارد. پيوند مکانيزم هاي مطرح شده نسبت به سلامتي بر پايه روانشناختي است. يعني اينکه حمايت اجتماعي ممکن است با بيشتر وضعيتهاي عاطفي مثبت احساس تعلق صميميت ، خود ارزشي ، و افزايش حس کنترل در ارتباط باشد. وضعيتهاي روانشناختي مثبت مشتق شده از حمايت اجتماعي ممکن است رفتار هاي سلامت را افزايش دهديا ممکن است مانع واکنشهاي فيزيولوژيکي آسيب زاي مرتبط با وضعيتهاي رواني منفي شوند . تحقيقات نشان داده اند زناني که از حمايت اجتماعي کمتري برخوردار بوده اند نسبت به مرداني که از حمايت بيشتري برخوردار بودها ند طول عمر کمتري داشته و آمادگي بيشتري براي ابتلا به بيماري از خود نشان داده اند . البته حمايت اجتماعي نيز براي ادراک فرد از محبت و حمايت خانواده ، دوستان و اطرافيان در مقابل استرس و مشکلات زندگي اطلاق مي شود . افرادي که حمايت اجتماعي بيشتري دريافت مي کنند درد کمتري را متحمل شده و کمتر به بيماري مبتلا  مي شوند .

 

29-2-طبقه بندي حمايت اجتماعي و انواع آن :

کوب[1] 1976 حمايت اجتماعي را به عنوان اطلاعاتي تعريف کرده است که باعث مي شود افراد به اين اعتقاد پيدا کنند که مي بايستي مورد مراقبت قرار بگيرند و دوست داشته باشند ، مورد احترام قرار گرفته وبه آنها ارزش داده شود و متعلق به يک شبکه اجتماعي بوده و اين ارتباط نيز دو طرفه مي باشد. اين سه نوع اطلاعات فرد را با انواع مختلفي از حمايت اجتماعي مواجه مي کنند ،حمايت ازحرمت نفس ، ارزشمند شدن و حمايت عاطفي وحمايت از طرف جامعه.

شي فر [2]، کوين[3] و لازاروس ( 1981 ) سه محور را براي حمايت اجتماعي بر شمرده اند .

1- حمايت اجتماعي هيجاني يا عاطفي که در برگيرنده صميمت و به دست آوردن آن در روابط بين فردي است .

2- حمايت عيني يا ملموس که کمک مستقيم و قابل لمس در ارتباط با امکانات و خدمات مي باشد .

3- حمايت اطلاعاتي : که در برگيرنده راهنماييها با اطلاعات و راه حلهايي است که يک شخص در ارتباط با مشکل خود به آن نياز داشته و پسخوراندي به رفتار مي باشد(قلاتي ،1380).

بر کمن[4]( 1986 )، بيان مي کند که حمايت اجتماعي به دو نوع اساسي ساختاري و کارکردي تقسيم  مي شود . حمايت ساختاري معمولاً به جنبه عيني حمايت اشاره دارد و در برگيرنده ارتباطات اوليه و اساسي مي باشد . از قبيل تأهل ، عضويت در گروهها ، دلبستگي ،علايق و غيره – حمايت کارکردي شامل کار کردهاي مثل حمايت اطلاعاتي و ابزاري و محترم شمردن فرد ، صميمت در روابط اجتماعي ، ميزان و مکان دسترسي به فرد مذکور در زمان معين و مورد نياز را در بر مي گيرد .

وان[5] ( 1996 ) اعتبار افتراقي چهار نوع حمايت اجتماعي ( اطلاعات ، عاطفي ، ملموس و رفاقت) را مورد بررسي قرار داد. نتايج حاکي از تأثير حمايتهاي اجتماعي بر عوامل متعددي بود. نتايج قطعي و مهمي از اينکه چه افرادي اين حمايتها را بوجود مي آورد در دست است. تجزيه و تحليل داده ها يک همبستگي ميان اعضاي خانواده وا نواع حمايت اجتماعي را نشان مي دهد. (يار احمدي ،1378).

1–Cobb

2–Shefr

3-Coine

1-Ber kman

2- Wan

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مقایسه حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان)

دیدگاهتان را بنویسید