دانلود فرمت ورد: پایان نامه مقایسه آموزش به شیوه دیداری وشنیداری با سایر الگوهای سنتی از نظر میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه

        دانشکده تحصیلات تکمیلی/گروه تکنولوژی آموزشی

 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی(M.A)

 

عنوان :    

 

مطالعهتأثیر و مقایسه آموزش دیداری وشنیداری بر میزان یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سرپل ذهاب.

 

استاد راهنما :

دکتر فرانک موسوی

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشجو :

 

فصل یکم

 

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه :

با ورود به هزاره سوم ميلادي ،دانش تجربي نو و پيشرفت هاي فن آوري اين امكان را فراهم ساخته     می باشد كه بازنمايي ذهني بشر از كره زمين به « دهكده جهاني » و بزرگراه هاي اطلاعاتي بهبود يافته و ضرورت چاره جويي در مسائل اجتماعي،اقتصادي، فرهنگي و در مجموع بهره مندي از كيفيت بهزيستي و با هم زيستي بيش از پيش احساس می گردد(احقر1383).از آنجايي كه آموزش و پرورش در شكل دهي سرمايه انساني و اجتماعي تأثیر تعيين كننده اي داشته می باشد پس؛انتظار مي رود نسل امروز را براي زندگي در جامعه فردا آماده سـازد و با در نظر داشتن اهميت رسانه های دیداری شنیداری ،آگـاه بودن از وضعيت و ماهيت دانش علمي ،چگونگي خلق آن و وابستگي به آن ،نه تنها براي دانشمندان بلكه براي همه ما بخش عمده اي ازآموزش راتشكيل ميدهد ( به نقل ازبی.آر.هرگهنام2001ترجمه سیف،علی اکبر).اگر بپذيريم كه رسانه ها در تعيين جايگاه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي يك جامعه تأثیر مؤثري دارد آن گاه به اهميت آموزش رسانه ای و نيز لزوم همگاني كردن آن بيشتر پي مي‌بريم.

آموزش علوم و فناوري يكي از پايه‌هاي اساسي آموزش و پرورش می باشد كه تأثير مستقيم آن در توسعه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و افزايش سرمايه هاي مادي و معنوي يك جامعه به خوبي مشخص شده‌می باشد. یکی از معضلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس جدید ازطریق رسانه های آموزشی می باشد به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند.یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های جدید تدریس می باشد.پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن می باشد که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید.امروزه هر فردی ناچار به  بهره گیری یافته های جدید می باشد روش تدریس فعال ونوين که در آن مشارکت دانش آموز و معلم را می طلبد و به جای انتقال مطالب به دانش آموز ، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرایند یادگیری عنایت دارد. به علت های متعدد مانند تاکید براصولی از کلیات نظام آموزش و پرورش کشور و اهداف دوره های تحصیلی ، توجه های جهانی ، رشد روز افزون تحقیقات ، سرعت فن آوری و تکنولوژی ، ضرورت کار بست تدریس فعال را می طلبد(احمدی1386)  .

ادیان و رهبران مصلح اجتماعی نیز تأکید بر نوعی فعال سازی ذهن و جلوگیری از تقلید کورکورانه در اصول و روش های زندگی دارند، لذا آموزش و تدریس های متکی بر روشهای فعال گامی می باشد در اشاعه و ترویج علم و پرورش بشر های آزاد و آگاه که می توانند در توسعه و فناوری دارای تاثیر باشند  در روش تدریس فعال ،کوشش بر این می باشد که فراگیران خود در کسب مفهوم سهیم باشند و از طرق مختلف به فعالیتهای ذهی ، علمی، فردی و گروهی برخوردار گردند (مشایخ1386).

از مهمترين دستاوردهای آموزش رسانه ای در مدارس، تربيت افرادي می باشد كه داراي معلومات و آگاهي‌هاي لازم هستند تا بتوانند منطقي فكر كرده و آگاهانه تصميم بگيرند (پرویزیان1389).در چند دهه اخير، توجه جهانيان در مورد فرايندهاي ياددهي- يادگيري به گونه كامل تغيير كرده‌می باشد. در سالهاي نه چندان دور، بسياري اعتقاد داشتند كه ذهن دانش‌آموزان همانند ظرف های خالي می باشد كه در انتظار پر شدن با دانش و معلومات می باشد در دنیای کنونی پیشرفت وتوسعه هر جامعه رابیش ازهرچیز درگرو تربیت نیروهای انسانی کارآمدی می دانندکه بتوانند با اندیشه پویا وخلاق خودامکانات بالقوه موجود درآن جامعه رابه امکانات بالفعل وقابل بهره گیری تبدیل نمایند(میرشمشیری1390).درپژوهش های متعددی نشان داده شده می باشد که آموزش رسانه ای ،درسی عملی وآزمایشگاهی می باشد امادر ایران بیشتر از روش های سنتی بهره گیری می گردد ورویکرد معلم محوری خاصی بر آن حاکم می باشد.فعالیت های رسانه ای در نظام آموزشی کشور غیر از در موارد اندک ،در بیشتر موارد به شیوه سنتی می باشد ؛لذا دانش آموزان ممکن می باشد به هدف های مورد نظر این درس نائل نشوند.درچنین وضعیتی آموزش به شیوه سنتی وحافظه مدار وسخنرانی هیچگاه دانش آموزان را برای روبرو شدن با مسایل در هم تنیده دنیای امروز وفردا آماده نخواهد نمود. (یوسفی،قاسمی،1388).

دورین وکرب (2009).درتحقیق خود به این نتیجه رسیدکه درآموزش به شیوه سنتی دانش آموزان نتوانسنه اند ازعلومی که یادگرفته انددرزندگی روزمره خود بهره گیری کنند. شمار کج فهمی های دانش آموزان بسیار زیاد بوده می باشد وبالغ بر90/. ازفارغ التحصیلان سوادعلمی را به دست نمی آورندوحتی ازمهم ترین هدف های مفروض درآموزش نیز مهجور مانده اند.وی معتقداست که برای داشتن نظام آموزشی سازنده ،نظام سنتی بایستی متحول شودوبه سوی آموزش خلاق هدایت گردد.

موالم(2010).درتحقیق خود اظهار داشته می باشد که دانش آموزن اغلب نمی توانند از دانش خود برای توضیح وپیش بینی پدیده ها بهره گیری کنندودر حل مسایل جدید ناتوان هستند،این مشکل ناشی از این واقعیت می باشد که آموزش های داده شده  فاقدراهبردهای کیفی مورد نیاز یرای استدلال آنها می باشد(امام قلی وند،1385).

اکنون پرسش اصلی این پژوهش آن می باشد که تاچه حد تدریس به شیوه رسانه های دیداری شنیداری که امروزه به عنوان یکی از روش های فعال معرفی شده می باشد در مقایسه با روش آموزش رایج(سنتی) ،باعث افزایش مهارت های اجتماعی در دانش آموزان پایه پنجم  مدارس شهرستان سرپل ذهاب می گردد؟

 

 

 

1-2-اظهار مسأله :      

ما در دنیای پیچیده و دشواری زندگی می‌کنیم و لازم می باشد برای موفقیت و پیشرفت در این دنیا و مقابله با بسیاری از مشکلاتی که رو در روی ما قرار می‌گیرند، مجموعه ای از مهارت‌های اجتماعی را به دست آوریم (به پژوه و همکاران، 1389، ص 166). مهارت‌های اجتماعی، مجموعه رفتارهای فراگرفته‌ی قابل قبولی می باشد که فرد را قادر می‌سازد با دیگران ارتباط مؤثر داشته و از واکنش‌های نامعقول اجتماعی خودداری کند (گرشام و الیوت، 1984). اهمیت مهارت های اجتماعی در زندگی بشر امروزه سبب گردیده تا این مهارت به عنوان یکی از اهداف آموزش و پرورش تعیین گردد که بر اساس آموزش آن، افراد دارای ویژگی هایی همچون داشتن دید جهانی، تکریم به حقوق بشر، اهمیت دادن به شخصیت بشر ها، احساس مسئولیت در قبال جامعه، خلاق و تولید کننده گردند (گونن[1] و همکاران، 2012، ص 5280). این مهارت ها به فرد توان ایجاد ارتباط مثبت و مؤثر با دیگران را می دهد و سبب می گردد که فرد در سایه ایجاد ارتباط سالم و مثبت با دیگران، دیدگاه واقعی و مثبتی نسبت به خود داشته باشد، به توانایی های خود اعتماد کند و احساس کنترل بر زندگی خود داشته باشد (چامپاین 1996، به نقل از مستعملی و همکاران، 1384، ص 438). این احساس کنترل و اعتماد به خود سبب ایجاد روابط اجتماعی مثبت می گردد. در نقطه ی مقابل این دیدگاه، نقص مهارت اجتماعی، مشکلی نسبتاً مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعیف تحصیلی می باشد که اغلب منجر به معضلات سازگاری آتی یا اختلالات روانی می گردد. در واقع، مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های زندگی، در جهت کسب استقلال در زندگی روزمره و در جهت سازگاری با موقعیت‌های میان فردی تنش زا، اهمیت اساسی دارد (هال و همکاران[2]، 2009).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه منابع دیداری شنیداری به سرعت در حال گسترش می باشد. حجم عظیمی از این منابع پیچیده باعث بروز معضلات جدی در توصیف، نمایش و سازماندهی شده می باشد. پروژه ای تحت عنوان”مطالعه ابتکاری درمورد فراداده دیداری شنیدرای و بازیابی آن به توسط بنیاد ملی علوم اجتماعی چین از سال 2002 به این طرف آغاز شده و در طی آن وضعیت منابع اطلاعات دیداری وشنیداری و خصیصه های آنها در طول مراحل آماده سازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد که طی آن نیازهای فراگیران مورد مطالعه قرار گرفته و روش های فراداده ای و پروژه های منابع دیداری شنیداری موجود نیز مورد آزمایش و کاوش قرار گرفته می باشد. بر اساس یافته های مفید و سودمندی آنها، مجموعه فراداده دیداری شنیداری ایجاد و توسعه داده شده می باشد.

نتایج پژوهش ها نشان می‌دهد که کمبود یا فقدان مهارت‌های اجتماعی یکی از جدی‌ترین معضلات برای افراد می باشد و کمبود پذیرش اجتماعی، احساس خود ارزشمندی کودکان را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد (شریفی درآمدی، 1379). پارکر (1993) معتقد می باشد که نارسایی در مهارت های اجتماعی، تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان می گذارد، معضلات یادگیری را تشدید می کند و غالباً به بروز معضلات سازگاری منجر می گردد (پارکر و آشر[3]، 1993، ص 611).

اما دوران کودکی سال های مناسبی برای تشخیص معضلات کودکان، مداخله به هنگام و پیشگیری از بروز معضلات عاطفی، اجتماعی و تحصیلی آنان در آینده می باشد. در واقع مداخله به هنگام و اصلاح رفتارهای ناسازگار کودک در این دوره حساس، موجب افزایش مهارت های اجتماعی و مجبوبیت نزد همسالان و بزرگسالان می گردد و کودک را برای پذیرش مسئولیت های آتی آماده می سازد (شهیم، 1389 ص 29).

از این رو بسیار با اهمیت می باشد که در دوران کودکی و به خصوص در مقطع ابتدایی، شیوه های آموزشی ما در مدارس به گونه ای باشد که دانش آموزان را برای ورود به دنیای واقعی در عرصه ی زندگی آماده سازد. اما از آنجا که کودکان دارای روحیاتی بسیار لطیف هستند لازم می باشد که در آموزش آنها شیوه هایی به کار گرفته گردد که متناسب با ویژگی های شناختی و روان شناختی آنان باشد. بر این اساس آن چیز که مسأله ی پژوهش حاضر را تعیین می نماید مطالعه تأثیر تدریس به شیوه ی آموزش دیداری وشنیداری بر ارتقاء سطح مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی می باشد که در هیچ یک از پژوهش های در دسترس، به آن پرداخته نشده می باشد.

1-3- ضرورت  و اهمیت پژوهش:

با در نظر داشتن پیشرفت تکنولوژی و تغییرات مداومی که به وجود می آید بایستی شرایط تغییر درهر جامعه ای ایجاد گردد. شرط اولیه هر تغییری شناخت و آگاهی می باشد که به دنبال آن بایستی کار با برنامه ریزی برای دست یابی به اهداف مطلوب صورت گیرد اجتماعی بودن بشر موضوعی می باشد که او را قادر می سازد تا در هر مرحله از زندگی خود، به ایجاد روابط اجتماعی با دیگران و پیوستن به دیگر اجتماعات از خود تمایل نشان دهد (آکسوی و باران[4]، 2010، ص 663). مهارت های اجتماعی به عنوان یک عامل مهم در کمک به عملکرد اجتماعی افراد، و دارای یک ساختار چند بعدی فرض شده می باشد. این مهارت ها می تواند شامل فرم گفتار و محتوا، شبه ویژگی های زبانی (سلاست اظهار و صدا)، ارتباطات غیر کلامی (حرکات)، و تعامل متوازن (وقت نگهداری و پاسخ) باشد (پن[5] و همکاران، 1995، ص 225).

امروزه داشتن مهارت‌های اجتماعی، رکن لازم و اساسی زندگی اجتماعی بوده و فقدان آن می‌تواند باعث آسیب‌های فردی و اجتماعی فراوانی گردد. نقص مهارت اجتماعی، مشکلی نسبتاً مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعیف تحصیلی می باشد که اغلب منجر به معضلات سازگاری آتی یا اختلالات روانی می گردد (کول و داج 1983، به نقل از شهیم، 1381). در عوض کودکانی که مهارت اجتماعی کافی کسب کنند، در ایجاد ارتباط با همسالان و یادگیری در محیط آموزشی موفق‌تر از کودکانی هستند که فاقد این مهارت هستند. زیرا که مهارت‌های اجتماعی عامل مهم و اساسی تعامل اجتماعی و سلامت روان افراد می باشد و افزایش این مهارت‌های در کودکان باعث سازگاری و تطابق و همچنین کاهش معضلات رفتاری آنان می گردد (گرشام 1981، به نقل از شاهی و همکاران، 1388).

با وجود اهمیت فزاینده ی مهارت های اجتماعی در رشد و تحول کودکان، فراگیری این مهارت در همه کودکان، به شکل یکسان صورت نمی گیرد. و تفاوت های فردی در این زمینه زیاد می باشد (جلیلی آبکنار، 1389، ص 66). لذا آموزش مهارت های اجتماعی همواره به شیوه های گوناگون مطمح نظر نظام های آموزشی در سراسر جهان بوده می باشد نگاهی بر کتاب های درسی دانش آموزان به خوبی بیانگر این نکته و نشان دهنده ی میزان در نظر داشتن آموزش این دسته از مهارت هاست. مانند ی موضوعات مطرح در مورد آموزش این دسته از مهارت ها، بهره گیری از شیوه های جذاب و غیر مستقیم آموزشی، به جای بهره گیری از شیوه های مستقیم می باشد. یکی از مواردی که در آموزش این مهارت ها می تواند بسیار دارای تاثیر واقع گردد، بهره گیری از آموزش های دیداری وشنیداری می باشد که مطمح نظر پژوهش حاضر می باشد. از این رو بر اساس مطالب مطروحه می توان اهمیت و ضرورت اجرای پژوهش هایی از نوع پژوهش حاضر را بهتر تبیین نمود.

1- 1-4-اهداف پژوهش

 

1-4-1- هدف اصلی:

 

تعیین میزان اثربخشی ومقایسه آموزش به شیوه دیداری وشنیداری با سایر الگوهای سنتی از نظر میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان .

 

2-4-2-اهداف جزیی:

1-مقایسه تأثیرآموزش دیداری وشنیداری باسایرالگوهای سنتی در دانش آموزان ازنظر میزان رفتارهای مناسب.

2-مقایسه تأثیرآموزش دیداری وشنیداری باسایرالگوهای سنتی در دانش آموزان ازنظر میزان دوری از رفتارهای غیر اجتماعی.

3-مقایسه تأثیرآموزش دیداری وشنیداری باسایرالگوهای سنتی دردانش آموزان ازنظر میزان دوری از پرخاشگری ورفتارهای تکانشی.

4-مقایسه تأثیرآموزش دیداری وشنیداری باسایرالگوهای سنتی در دانش آموزان ازنظر میزان دوری از برتری طلبی.

5-مقایسه تأثیرآموزش دیداری وشنیداری باسایرالگوهای سنتی در دانش آموزان ازنظر میزان ارتباط باهمسالان.

 

 

1-5- فرضیات پژوهش:

 

1-بین دانش آموزان دوگروه(آموزش دیده دیداری وشنیداری باسایرالگوهای سنتی )ازنظر میزان رفتارهای مناسب تفاوت معناداروجود دارد.

2-بین دانش آموزان دوگروه(آموزش دیده دیداری وشنیداری باسایرالگوهای سنتی )ازنظر میزان دوری از رفتارهای غیر اجتماعی تفاوت معناداروجود دارد.

3-بین دانش آموزان دوگروه(آموزش دیده دیداری وشنیداری باسایرالگوهای سنتی )ازنظر میزان دوری از پرخاشگری ورفتارهای تکانشی تفاوت معناداروجود دارد.

4-بین دانش آموزان دوگروه(آموزش دیده دیداری وشنیداری باسایرالگوهای سنتی )ازنظر میزان دوری از برتری طلبی تفاوت معناداروجود دارد.

5-بین دانش آموزان دوگروه(آموزش دیده دیداری وشنیداری باسایرالگوهای سنتی )ازنظر میزان ارتباط باهمسالان تفاوت معناداروجود دارد.

متغييرهاي پژوهش:

متغير مستقل : آموزش دیداری وشنیداری

متغير وابسته : مهارت اجتماعی

متغييرهاي كنترل :تمام دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سرپل ذهاب مي باشد.

 

 

1-6- تعاریف نظری(مفهومی) واژگان به کار رفته در پژوهش:

تعاریف مفهومی متغیرها:

 

مهارت‌های اجتماعی:

الیوت و گرشام (1993) مهارت‌های اجتماعی را این چنین تعریف می‌کنند: “رفتارهای انطباقی یاد گرفته شده ای که فرد را قادر می سازند تا با افراد دیگر روابط متقابل داشته باشد و از خود پاسخ‌های مثبت بروز دهد و همچنین از رفتار نامناسب اجتناب نماید” (الیوت و گرشام، 1993، ص 288).

آموزش دیداری

در این طبقه از حس بینایی برای آموزش و انتقال پیامها بهره گیری می گردد:رسانه های دیداری شامل: کتاب و فیلم های تصویری وکتاب ومجموعه عکس و یا صفحه همراه و..

آموزش شنیداری

در این طبقه از حس شنوایی برای آموزش و انتقال پیامها بهره گیری می گردد:رسانه های شنیداری شامل: نوار و. (شهیم، 1389).

تعاریف عملیاتی متغیرها:

مهارت‌های اجتماعی:

مهارت گرایش به رفتارهای مناسب اجتماعی: در این پژوهش گرایش به رفتارهای مناسب اجتماعی، یکی از مؤلفه های مهارت های اجتماعی می باشد که با بهره گیری از 19 گویه سنجیده می گردد .

مهارت دوری از رفتارهای غیر اجتماعی: در این پژوهش دوری از رفتارهای غیر اجتماعی، یکی از مؤلفه های مهارت های اجتماعی می باشد که با بهره گیری از 11 گویه سنجیده می گردد.

مهارت دوری از پرخاشگری و جنگ و دعوا با دیگران: در این پژوهش دوری از پرخاشگری و جنگ و دعوا، یکی از مؤلفه های مهارت های اجتماعی می باشد که با بهره گیری از 11 گویه سنجیده می گردد.

مهارت دوری از برتری طلبی: در این پژوهش دوری از برتری طلبی، یکی از مؤلفه های مهارت های اجتماعی می باشد که با بهره گیری از 6 گویه سنجیده می گردد .

مهارت ایجاد ارتباط مناسب با همسالان: در این پژوهش ایجاد ارتباط مناسب با همسالان، یکی از مؤلفه های مهارت های اجتماعی می باشد که با بهره گیری از 9 گویه سنجیده می گردد.

آموزش دیداری

آموزش دیداری مورد نظر در این پژوهش همان آموزش هایی می باشد که از طریق فیلم های تصویری وکتاب های آموزشی و…..به مقصود آموزش برای فراگیران مورد بهره گیری قرار می گیرد.

آموزش شنیداری

آموزش شنیداری مورد نظر در این پژوهش همان آموزش هایی می باشد که از طریق نوارهای کاست  ودیسک های نوری وصوتی وبه صورت شفاهی و…..به مقصود آموزش برای فراگیران مورد بهره گیری قرار می گیرد.

[1] Gonen

[2] Hall and et al

[3] Parker & Asher

[4] Aksoy & Baran

[5] Penn

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :69

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]